Máy lạnh 2.0 Hp (2.0 Ngựa)

14,500,00016,890,000(-14%)
Tiết kiệm điện
18,350,00021,890,000(-16%)
Tiết kiệm điện
17,500,00021,990,000(-20%)
Tiết kiệm điện
0