171 Máy lạnh 1.0 Hp (1.0 Ngựa)
 • Xếp theo
Máy lạnh Reetech (1.0Hp) RT9-DF-BT model 2022
1.0 HP

Máy lạnh Reetech (1.0Hp) RT9-DF-BT model 2022

 • 5,450,000
 • 7,990,000 (-32%)
Máy lạnh Sharp inverter (1.0Hp) AH-X10ZW
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Sharp inverter (1.0Hp) AH-X10ZW

 • 6,000,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa Inverter (1.0Hp) NIS-C09R2H12 màng lọc Nafin
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Nagakawa Inverter (1.0Hp) NIS-C09R2H12 màng lọc Nafin

 • 5,600,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper inverter (1.0Hp) GC-09IS33
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Casper inverter (1.0Hp) GC-09IS33

 • 6,050,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Funiki Inverter (1.0Hp) HIC-09TMU
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Funiki Inverter (1.0Hp) HIC-09TMU

 • 5,750,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Midea Inverter (1.0Hp) MSAFC-10CRDN8
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Midea Inverter (1.0Hp) MSAFC-10CRDN8

 • 5,700,000
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy Inverter (1.0Hp) SRK25ZSS-W5
1.0 HP Inverter

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy Inverter (1.0Hp) SRK25ZSS-W5

 • 4,550,000
 • 5,408,000 (-16%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sharp Inverter (1.0Hp) AH-XP10YMW
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Sharp Inverter (1.0Hp) AH-XP10YMW

 • 7,650,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Inverter 1.0Hp RAS-H10C4KCVG-V
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Toshiba Inverter 1.0Hp RAS-H10C4KCVG-V

 • 7,900,000
 • 10,190,000 (-22%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper inverter 1.0Hp MC-09IS33
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Casper inverter 1.0Hp MC-09IS33

 • 6,200,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin inverter 1.0Hp FTKY25WAVMV
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Daikin inverter 1.0Hp FTKY25WAVMV

 • 11,750,000
 • 13,627,000 (-14%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin inverter 1.0Hp FTKB25WAVMV
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Daikin inverter 1.0Hp FTKB25WAVMV

 • 8,900,000
 • 11,440,000 (-22%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech inverter 1.0Hp RTV9-TC-BI
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Reetech inverter 1.0Hp RTV9-TC-BI

 • 6,750,000
 • 9,490,000 (-29%)
Tiết kiệm điện
 Máy lạnh Aqua Inverter 1.0Hp AQA-KCRV10WNMA
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Aqua Inverter 1.0Hp AQA-KCRV10WNMA

 • 6,600,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic inverter 1.0Hp CU/CS-WPU9XKH-8
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Panasonic inverter 1.0Hp CU/CS-WPU9XKH-8

 • 10,500,000
 • 13,790,000 (-24%)
Tiết kiệm điện
 • Diệt covid
Máy lạnh Panasonic inverter 1.0Hp CU/CS-U9XKH-8
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Panasonic inverter 1.0Hp CU/CS-U9XKH-8

 • 10,300,000
 • 14,360,000 (-28%)
Tiết kiệm điện
 • Diệt covid
Máy lạnh Panasonic inverter 1.0Hp CU/CS-XU9XKH-8
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Panasonic inverter 1.0Hp CU/CS-XU9XKH-8

 • 11,200,000
 • 14,940,000 (-25%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh LG inverter 1.0 Hp V10ENH1
1.0 HP Inverter

Máy lạnh LG inverter 1.0 Hp V10ENH1

 • 6,900,000
 • 9,790,000 (-30%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.0Hp SRK10YXS-W5
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.0Hp SRK10YXS-W5

 • 11,950,000
 • 16,430,000 (-27%)
Tiết kiệm điện