251 Máy lạnh 2.0 Hp (2.0 Ngựa)
 • Xếp theo
Máy lạnh Daikin 2.0 HP (2 Ngựa) FTF50XV1V
2.0 HP

Máy lạnh Daikin 2.0 HP (2 Ngựa) FTF50XV1V

 • 15,000,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech 2.0 HP (2 Ngựa) RT18-DF-BT model 2022
2.0 HP

Máy lạnh Reetech 2.0 HP (2 Ngựa) RT18-DF-BT model 2022

 • 9,850,000
 • 14,990,000 (-34%)
Máy lạnh Casper Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) HC-18IA33
2.0 HP Inverter

Máy lạnh Casper Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) HC-18IA33

 • 12,700,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sharp Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) AH-X18ZW
2.0 HP Inverter

Máy lạnh Sharp Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) AH-X18ZW

 • 11,300,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) NIS-C18R2H12 màng lọc Nafin
2.0 HP Inverter

Máy lạnh Nagakawa Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) NIS-C18R2H12 màng lọc Nafin

 • 10,100,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) GC-18IS33
2.0 HP Inverter

Máy lạnh Casper Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) GC-18IS33

 • 12,500,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Funiki Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) HIC18TMU
2.0 HP Inverter

Máy lạnh Funiki Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) HIC18TMU

 • 10,800,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Daikin 2.0 HP (2 Ngựa) FCC50AV1V
2.0 HP

Máy lạnh âm trần Daikin 2.0 HP (2 Ngựa) FCC50AV1V

 • 21,600,000
 • 25,049,000 (-14%)
Máy lạnh Samsung Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) AR18TYHYCWKNSV
2.0 HP Inverter

Máy lạnh Samsung Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) AR18TYHYCWKNSV

 • 11,250,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sharp Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) AH-XP18YMW
2.0 HP Inverter

Máy lạnh Sharp Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) AH-XP18YMW

 • 11,350,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) RAS-H18C4KCVG-V
2.0 HP Inverter

Máy lạnh Toshiba Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) RAS-H18C4KCVG-V

 • 15,300,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Aqua Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) AQA-KCRV18TK
2.0 HP Inverter

Máy lạnh Aqua Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) AQA-KCRV18TK

 • 11,950,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) MC-18IS33
2.0 HP Inverter

Máy lạnh Casper Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) MC-18IS33

 • 12,700,000
Tiết kiệm điện