Máy lạnh treo tường Daikin

Máy lạnh Daikin FTF25UV1V 1.0 HP (1 Ngựa)
1.0 HP

Máy lạnh Daikin FTF25UV1V 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 7,700,000
 • 9,084,000 (-15%)
5/5 8 đánh giá
Máy lạnh Daikin Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) FTKB25WAVMV
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Daikin Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) FTKB25WAVMV

 • 8,900,000
 • 11,440,000 (-22%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) FTKB25XVMV
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Daikin Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) FTKB25XVMV

 • 8,900,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTF35UV1V 1.5 HP (1.5 Ngựa)
1.5 HP

Máy lạnh Daikin FTF35UV1V 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 9,800,000
 • 11,543,000 (-15%)
5/5 8 đánh giá
Máy lạnh Daikin FTKC25UAVMV 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Daikin FTKC25UAVMV 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter

 • 9,900,000
 • 12,175,000 (-19%)
4.7/5 18 đánh giá
Máy lạnh Daikin Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) FTKF25XVMV model 2023
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Daikin Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) FTKF25XVMV model 2023

 • 10,350,000
Tiết kiệm điện

Máy lạnh treo tường Panasonic

Máy lạnh Panasonic N9WKH-8 1.0 HP (1 Ngựa) Gas R32
1.0 HP

Máy lạnh Panasonic N9WKH-8 1.0 HP (1 Ngựa) Gas R32

 • 7,750,000
 • 10,110,000 (-23%)
4.5/5 11 đánh giá
 • Diệt covid
Máy lạnh Panasonic XPU9XKH-8 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter Gas R32
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Panasonic XPU9XKH-8 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter Gas R32

 • 9,400,000
 • 12,750,000 (-26%)
5/5 12 đánh giá
Máy lạnh Panasonic N12WKH-8 1.5 HP (1.5 Ngựa) Gas R32
1.5 HP

Máy lạnh Panasonic N12WKH-8 1.5 HP (1.5 Ngựa) Gas R32

 • 9,700,000
 • 12,750,000 (-24%)
5/5 10 đánh giá
 • Diệt covid
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) CU/CS-U9XKH-8
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Panasonic Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) CU/CS-U9XKH-8

 • 10,300,000
 • 14,360,000 (-28%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) CU/CS-WPU9XKH-8
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Panasonic Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) CU/CS-WPU9XKH-8

 • 10,400,000
 • 13,790,000 (-25%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic Inverter cao cấp 1.0 HP (1 Ngựa) CU/CS-U9ZKH-8 model 2023
Inverter

Máy lạnh Panasonic Inverter cao cấp 1.0 HP (1 Ngựa) CU/CS-U9ZKH-8 model 2023

 • 10,850,000
 • 14,820,000 (-27%)
Tiết kiệm điện
 • Diệt covid
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) CU/CS-XU9XKH-8
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Panasonic Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) CU/CS-XU9XKH-8

 • 11,300,000
 • 15,510,000 (-27%)
Tiết kiệm điện
 • Diệt covid
Máy lạnh Panasonic XPU12XKH-8 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter Gas R32
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Panasonic XPU12XKH-8 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter Gas R32

 • 11,600,000
 • 15,510,000 (-25%)
4.5/5 11 đánh giá

Máy lạnh treo tường Toshiba

Máy lạnh Toshiba Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) RAS-H10C4KCVG-V
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Toshiba Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) RAS-H10C4KCVG-V

 • 7,750,000
 • 10,190,000 (-24%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa) RAS-H10Z1KCVG-V model 2023
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Toshiba Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa) RAS-H10Z1KCVG-V model 2023

 • 7,800,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) RAS-H10E2KCVG-V
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Toshiba Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) RAS-H10E2KCVG-V

 • 8,850,000
 • 11,490,000 (-23%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) RAS-H13Z1KCVG-V model 2023
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) RAS-H13Z1KCVG-V model 2023

 • 9,800,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) RAS-H13C4KCVG-V
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) RAS-H13C4KCVG-V

 • 9,900,000
 • 12,990,000 (-24%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) RAS-H13E2KCVG-V
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) RAS-H13E2KCVG-V

 • 11,200,000
 • 13,900,000 (-19%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) RAS-H18C4KCVG-V
2.0 HP Inverter

Máy lạnh Toshiba Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) RAS-H18C4KCVG-V

 • 15,300,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) RAS-H18E2KCVG-V
2.0 HP Inverter

Máy lạnh Toshiba Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) RAS-H18E2KCVG-V

 • 16,050,000
 • 19,900,000 (-19%)
Tiết kiệm điện

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Electric

Máy lạnh Mitsubishi Electric 1.0 HP (1 Ngựa) MS-JS25VF
1.0 HP

Máy lạnh Mitsubishi Electric 1.0 HP (1 Ngựa) MS-JS25VF

 • 7,500,000
 • 8,990,000 (-17%)
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP25VF 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter
1.0 HP Inverter

Máy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP25VF 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter

 • 8,750,000
 • 10,490,000 (-17%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Electric 1.5 HP (1.5 Ngựa) MS-JS35VF
1.5 HP

Máy lạnh Mitsubishi Electric 1.5 HP (1.5 Ngựa) MS-JS35VF

 • 9,600,000
 • 11,390,000 (-16%)
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP35VF 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter
1.5 HP Inverter

Máy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP35VF 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter

 • 10,800,000
 • 12,990,000 (-17%)
Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) MSY-GR35VF
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) MSY-GR35VF

 • 13,200,000
Tiết kiệm điện

Máy lạnh treo tường Mitsubishi Heavy

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 1.0 HP (1 Ngựa)
1.0 HP

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 6,800,000
 • 8,270,000 (-18%)
3.6/5 14 đánh giá
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YXP-W5 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter Gas R32
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YXP-W5 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter Gas R32

 • 8,050,000
4.4/5 26 đánh giá
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5 1.5 HP (1.5 Ngựa)
1.5 HP

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 9,000,000
 • 11,140,000 (-19%)
5/5 8 đánh giá
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) SRK10YXS-W5
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) SRK10YXS-W5

 • 12,000,000
 • 16,430,000 (-27%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5 2.0 HP (2 Ngựa)
2.0 HP

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 13,700,000
 • 17,220,000 (-20%)
5/5 2 đánh giá
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) SRK13YXS-W5
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) SRK13YXS-W5

 • 14,400,000
 • 19,730,000 (-27%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YXP-W5 2 HP (2 Ngựa) Inverter Gas R32
2.0 HP Inverter

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YXP-W5 2 HP (2 Ngựa) Inverter Gas R32

 • 16,650,000
 • 22,490,000 (-26%)
Tiết kiệm điện

Máy lạnh treo tường LG

Máy lạnh LG Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) V10ENH1
1.0 HP Inverter

Máy lạnh LG Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) V10ENH1

 • 6,900,000
 • 9,790,000 (-30%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh LG V10ENH 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter
1.0 HP Inverter

Máy lạnh LG V10ENH 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter

 • 6,900,000
 • 9,450,000 (-27%)
5/5 14 đánh giá
Máy lạnh LG Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) V10WINN model 2023
1.0 HP Inverter

Máy lạnh LG Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) V10WINN model 2023

 • 6,900,000
 • 10,090,000 (-32%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) V13WINN model 2023
1.5 HP Inverter

Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) V13WINN model 2023

 • 7,800,000
 • 11,590,000 (-33%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh LG V13ENH 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter
1.5 HP Inverter

Máy lạnh LG V13ENH 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter

 • 8,050,000
 • 10,950,000 (-26%)
5/5 11 đánh giá
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) V13ENH1
1.5 HP Inverter

Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) V13ENH1

 • 8,200,000
 • 10,950,000 (-25%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh LG Wifi V10API 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter
1.0 HP Inverter

Máy lạnh LG Wifi V10API 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter

 • 9,100,000
 • 11,090,000 (-18%)
5/5 2 đánh giá
Máy lạnh LG Wifi V13API 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter
1.5 HP Inverter

Máy lạnh LG Wifi V13API 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter

 • 10,350,000
 • 12,790,000 (-19%)

Máy lạnh treo tường Reetech

Máy lạnh Reetech 1.0 HP (1 Ngựa) RT9-DF-BT model 2022
1.0 HP

Máy lạnh Reetech 1.0 HP (1 Ngựa) RT9-DF-BT model 2022

 • 5,150,000
 • 7,990,000 (-36%)
Máy lạnh Reetech Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) RTV9-TC-BI
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Reetech Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) RTV9-TC-BI

 • 6,450,000
 • 9,490,000 (-32%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech 1.5 HP (1.5 Ngựa) RT12-DF-BT model 2022
1.5 HP

Máy lạnh Reetech 1.5 HP (1.5 Ngựa) RT12-DF-BT model 2022

 • 6,600,000
 • 9,990,000 (-34%)
Máy lạnh Reetech Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) RTV12-TC-BI
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Reetech Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) RTV12-TC-BI

 • 7,650,000
 • 11,090,000 (-31%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech 2.0 HP (2 Ngựa) RT18-DF-BT model 2022
2.0 HP

Máy lạnh Reetech 2.0 HP (2 Ngựa) RT18-DF-BT model 2022

 • 9,850,000
 • 14,990,000 (-34%)
Máy lạnh Reetech Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) RTV18-TC-BI
2.0 HP Inverter

Máy lạnh Reetech Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) RTV18-TC-BI

 • 12,050,000
 • 17,090,000 (-29%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech 2.5 HP (2.5 Ngựa) RT24-DF-BT model 2022
2.5 HP

Máy lạnh Reetech 2.5 HP (2.5 Ngựa) RT24-DF-BT model 2022

 • 13,300,000
 • 16,990,000 (-22%)
Máy lạnh Reetech Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) RTV24-TC-BI
2.5 HP Inverter

Máy lạnh Reetech Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) RTV24-TC-BI

 • 14,300,000
 • 19,090,000 (-25%)
Tiết kiệm điện

Máy lạnh treo tường Comfee

Máy lạnh treo tường Midea

Máy lạnh treo tường Midea MSAF-10CRN8 1.0 HP (1 Ngựa)
1.0 HP

Máy lạnh treo tường Midea MSAF-10CRN8 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 4,800,000
4.4/5 9 đánh giá
Máy lạnh Midea Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) MSAFC-10CRDN8
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Midea Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) MSAFC-10CRDN8

 • 5,600,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Midea MSAF-13CRN8 1.5 HP (1.5 Ngựa)
1.5 HP

Máy lạnh Midea MSAF-13CRN8 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 6,000,000
5/5 6 đánh giá
Máy lạnh Midea MSAFA-10CRDN8 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Midea MSAFA-10CRDN8 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter

 • 6,100,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Midea Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) MSAFC-13CRDN8
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Midea Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) MSAFC-13CRDN8

 • 6,850,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Midea MSAFA-13CRDN8 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Midea MSAFA-13CRDN8 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter

 • 7,400,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Midea MSAF-18CRN8 2.0 HP (2 Ngựa)
2.0 HP

Máy lạnh Midea MSAF-18CRN8 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 9,450,000
5/5 6 đánh giá
Máy lạnh Midea MSAFA-18CRDN8 2.0 HP (2 Ngựa) Inverter
2.0 HP Inverter

Máy lạnh Midea MSAFA-18CRDN8 2.0 HP (2 Ngựa) Inverter

 • 10,200,000
Tiết kiệm điện

Máy lạnh treo tường Casper

Máy lạnh Casper KC-09FC32 1.0 HP (1 Ngựa) model 2021
1.0 HP

Máy lạnh Casper KC-09FC32 1.0 HP (1 Ngựa) model 2021

 • 5,200,000
 • 7,390,000 (-30%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa) TC-09IS35 model 2023
Inverter

Máy lạnh Casper inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa) TC-09IS35 model 2023

 • 5,750,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper HC-09IA32 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Casper HC-09IA32 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter

 • 5,800,000
2/5 5 đánh giá
Máy lạnh Casper Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) HC-09IA33
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Casper Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) HC-09IA33

 • 5,850,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) GC-09IS33
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Casper Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) GC-09IS33

 • 5,850,000
Tiết kiệm điện

Máy lạnh treo tường General

Máy lạnh General ASGA09BMTA 1.0 HP (1 Ngựa)
1.0 HP

Máy lạnh General ASGA09BMTA 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 7,150,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh General ASGA12BMTA 1.5 HP (1.5 Ngựa)
1.5 HP

Máy lạnh General ASGA12BMTA 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 8,600,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh General ASGG09JLTB-V 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter
1.0 HP Inverter

Máy lạnh General ASGG09JLTB-V 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter

 • 9,900,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh General ASGG12JLTB-V 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter
1.5 HP Inverter

Máy lạnh General ASGG12JLTB-V 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter

 • 11,900,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh General ASGA18FMTA-A 2.0 HP (2 Ngựa)
2.0 HP

Máy lạnh General ASGA18FMTA-A 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 14,350,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh General ASGA24FMTA-A 2.5 HP (2.5 Ngựa)
2.5 HP

Máy lạnh General ASGA24FMTA-A 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 18,500,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh General ASGA18JCC 2.0 HP (2 Ngựa) Inverter
2.0 HP Inverter

Máy lạnh General ASGA18JCC 2.0 HP (2 Ngựa) Inverter

 • 18,500,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh General ASGA24JCC 2.5 HP (2.5 Ngựa) Inverter
2.5 HP Inverter

Máy lạnh General ASGA24JCC 2.5 HP (2.5 Ngựa) Inverter

 • 24,300,000
Tiết kiệm điện

Máy lạnh treo tường Carrier

Máy lạnh Carrier CER 010 1.0 HP (1 Ngựa)
1.0 HP

Máy lạnh Carrier CER 010 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 6,800,000
 • 8,900,000 (-24%)
Máy lạnh Carrier CVUR 010 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Carrier CVUR 010 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter

 • 6,860,000
 • 9,800,000 (-30%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh treo tường Carrier GCVBE 010 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter
1.0 HP Inverter

Máy lạnh treo tường Carrier GCVBE 010 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter

 • 7,700,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Carrier CER 013 1.5 HP (1.5 Ngựa)
1.5 HP

Máy lạnh Carrier CER 013 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 8,600,000
 • 10,790,000 (-20%)
Máy lạnh treo tường Carrier GCVBE 013 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter
1.5 HP Inverter

Máy lạnh treo tường Carrier GCVBE 013 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter

 • 10,950,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Carrier CER 018 2.0 HP (2 Ngựa)
2.0 HP

Máy lạnh Carrier CER 018 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 12,500,000
 • 15,390,000 (-19%)
Máy lạnh treo tường Carrier GCVBE 018 2.0 HP (2 Ngựa) Inverter
2.0 HP Inverter

Máy lạnh treo tường Carrier GCVBE 018 2.0 HP (2 Ngựa) Inverter

 • 15,450,000
 • 19,700,000 (-22%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Carrier CVUR 018 2.0 HP (2 Ngựa) Inverter
2.0 HP Inverter

Máy lạnh Carrier CVUR 018 2.0 HP (2 Ngựa) Inverter

Tiết kiệm điện

Máy lạnh treo tường Sharp

Máy lạnh Sharp Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) AH-X10ZW
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Sharp Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) AH-X10ZW

 • 6,150,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sharp Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) AH-X10ZEW model 2023
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Sharp Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) AH-X10ZEW model 2023

 • 6,450,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sharp AH-X9XEW 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter Gas R32
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Sharp AH-X9XEW 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter Gas R32

 • 7,000,000
 • 8,990,000 (-22%)
3.8/5 13 đánh giá
Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) AH-X13ZW
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) AH-X13ZW

 • 7,500,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sharp Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) AH-XP10YMW
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Sharp Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) AH-XP10YMW

 • 7,500,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) AH-X13ZEW model 2023
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) AH-X13ZEW model 2023

 • 7,500,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) AH-XP13WMW
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) AH-XP13WMW

 • 7,800,000
 • 10,490,000 (-26%)
Máy lạnh Sharp AH-X12XEW 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter Gas R32
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Sharp AH-X12XEW 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter Gas R32

 • 7,900,000
 • 10,990,000 (-28%)
4.3/5 7 đánh giá

Máy lạnh treo tường Fujitsu

 Máy lạnh Fujitsu ASAG09CPTA-V / AOAG09CPTA-V 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter Gas R32
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Fujitsu ASAG09CPTA-V / AOAG09CPTA-V 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter Gas R32

 • 7,950,000
 • 9,300,000 (-15%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Fujitsu ASAG12CPTA-V / AOAG12CPTA-V 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter Gas R32
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Fujitsu ASAG12CPTA-V / AOAG12CPTA-V 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter Gas R32

 • 9,400,000
 • 11,800,000 (-20%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Fujitsu ASAG18CPTA-V/AOAG18CPTA-V 2.0 HP (2 Ngựa) Inverter Gas R32
2.0 HP Inverter

Máy lạnh Fujitsu ASAG18CPTA-V/AOAG18CPTA-V 2.0 HP (2 Ngựa) Inverter Gas R32

 • 15,550,000
 • 17,500,000 (-11%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Fujitsu ASAG24CPTA-V / AOAG24CPTA-V 2.5 HP (2.5 Ngựa) Inverter Gas R32
2.5 HP Inverter

Máy lạnh Fujitsu ASAG24CPTA-V / AOAG24CPTA-V 2.5 HP (2.5 Ngựa) Inverter Gas R32

 • 20,200,000
 • 23,400,000 (-14%)
Tiết kiệm điện

Máy lạnh treo tường Hitachi

Máy Lạnh Hitachi RAS-F10CG 1.0 HP (1 Ngựa)
1.0 HP

Máy Lạnh Hitachi RAS-F10CG 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 5,300,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Hitachi EJ10CKV 1.0 HP (1 Ngựa)
1.0 HP

Máy lạnh Hitachi EJ10CKV 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 5,750,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Hitachi EJ13CKV 1.5 HP (1.5 Ngựa)
1.5 HP

Máy lạnh Hitachi EJ13CKV 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 7,100,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Hitachi RAS-F13CF 1.5 HP (1.5 Ngựa)
1.5 HP

Máy lạnh Hitachi RAS-F13CF 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 7,250,000
3.3/5 3 đánh giá
Máy lạnh Hitachi XJ10CKV 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Hitachi XJ10CKV 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter

 • 7,500,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Hitachi RAS-X10CD 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Hitachi RAS-X10CD 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter

 • 8,250,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Hitachi XJ13CKV 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Hitachi XJ13CKV 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter

 • 9,250,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Hitachi RAS-X13CD 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Hitachi RAS-X13CD 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter

 • 10,250,000
Tiết kiệm điện

Máy lạnh treo tường Electrolux

Máy lạnh Electrolux ESV09CRO 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Electrolux ESV09CRO 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter

 • 6,400,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Electrolux ESV12CRO 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Electrolux ESV12CRO 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter

 • 7,700,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Electrolux ESV18CRO 2.0 HP (2 Ngựa) Inverter
2.0 HP Inverter

Máy lạnh Electrolux ESV18CRO 2.0 HP (2 Ngựa) Inverter

 • 11,500,000
Tiết kiệm điện

Máy lạnh treo tường Nagakawa

Máy lạnh Nagakawa NS-C09TL 1.0 HP (1 Ngựa)
1.0 HP

Máy lạnh Nagakawa NS-C09TL 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 4,500,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa 1.0 HP (1 Ngựa) NS-C09R2H06
1.0 HP

Máy lạnh Nagakawa 1.0 HP (1 Ngựa) NS-C09R2H06

 • 4,700,000
 • 7,700,000 (-39%)
Máy lạnh Nagakawa Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) NIS-C09R2H12 màng lọc Nafin
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Nagakawa Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) NIS-C09R2H12 màng lọc Nafin

 • 5,700,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa 1.0 HP (1 Ngựa) NIS-C09R2H08 Inverter
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Nagakawa 1.0 HP (1 Ngựa) NIS-C09R2H08 Inverter

 • 5,700,000
 • 9,800,000 (-42%)
Máy lạnh Nagakawa 1.5 HP (1.5 Ngựa) NS-C12R2H06
1.5 HP

Máy lạnh Nagakawa 1.5 HP (1.5 Ngựa) NS-C12R2H06

 • 5,800,000
 • 9,360,000 (-38%)
Máy lạnh Nagakawa NS-C12TL 1.5 HP (1.5 Ngựa)
1.5 HP

Máy lạnh Nagakawa NS-C12TL 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5,800,000
Tiết kiệm điện

Máy lạnh treo tường Funiki

Máy Lạnh Funiki SC09MMC2 1.0 HP (1 Ngựa)
1.0 HP

Máy Lạnh Funiki SC09MMC2 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 4,900,000
 • 5,550,000 (-12%)
5/5 2 đánh giá
Máy lạnh Funiki Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) HIC09TMU
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Funiki Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) HIC09TMU

 • 5,650,000
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Funiki SC12MMC2 1.5 HP (1.5 Ngựa)
1.5 HP

Máy Lạnh Funiki SC12MMC2 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 6,400,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Funiki Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) HIC12TMU
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Funiki Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) HIC12TMU

 • 6,600,000
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Funiki SC18MMC2 2.0 HP (2 Ngựa)
2.0 HP

Máy Lạnh Funiki SC18MMC2 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 9,250,000
Tiết kiệm điện

Máy lạnh treo tường Aqua

Máy lạnh Aqua AQA-KCR9NQ-S 1.0 HP (1 Ngựa)
1.0 HP

Máy lạnh Aqua AQA-KCR9NQ-S 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 5,100,000
 • 5,450,000 (-6%)
3.8/5 4 đánh giá
Máy lạnh Aqua AQA-KCR12NQ-S 1.5 HP (1.5 Ngựa)
1.5 HP

Máy lạnh Aqua AQA-KCR12NQ-S 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5,750,000
Tiết kiệm điện
 Máy lạnh Aqua Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) AQA-KCRV10WNMA
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Aqua Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) AQA-KCRV10WNMA

 • 6,100,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Aqua AQA-KCRV9WNM 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Aqua AQA-KCRV9WNM 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter

 • 6,300,000
 • 6,500,000 (-3%)
4.3/5 7 đánh giá
Máy lạnh Aqua Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) AQA-KCRV10TR model 2022
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Aqua Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) AQA-KCRV10TR model 2022

 • 6,400,000
Tiết kiệm điện

Máy lạnh treo tường Asanzo

Máy lạnh treo tường Sumikura

Máy lạnh treo tường Samsung

Máy lạnh Samsung AR09TYHQASINSV 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Samsung AR09TYHQASINSV 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter

 • 6,000,000
 • 8,540,000 (-30%)
3.3/5 3 đánh giá
Máy lạnh Samsung AR12TYHQASINSV 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Samsung AR12TYHQASINSV 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter

 • 6,900,000
 • 9,490,000 (-27%)
5/5 4 đánh giá
Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) AR10TYGCDWKNSV
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) AR10TYGCDWKNSV

 • 8,000,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) AR13TYGCDWKNSV
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) AR13TYGCDWKNSV

 • 9,600,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Samsung Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) AR18TYHYCWKNSV
2.0 HP Inverter

Máy lạnh Samsung Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) AR18TYHYCWKNSV

 • 10,950,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Samsung AR18TYHQASINSV 2.0 HP (2 Ngựa) Inverter
2.0 HP Inverter

Máy lạnh Samsung AR18TYHQASINSV 2.0 HP (2 Ngựa) Inverter

 • 11,500,000
 • 15,490,000 (-26%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) AR18TYGCDWKNSV
2.0 HP Inverter

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) AR18TYGCDWKNSV

 • 13,950,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Samsung AR24TYHYCWKNSV 2.5 HP (2.5 Ngựa) Inverter
2.5 HP Inverter

Máy lạnh Samsung AR24TYHYCWKNSV 2.5 HP (2.5 Ngựa) Inverter

 • 14,800,000
 • 20,690,000 (-28%)
5/5 4 đánh giá

Máy lạnh treo tường Alaska

Máy lạnh Alaska AC-9WI 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Alaska AC-9WI 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter

 • 6,700,000
5/5 2 đánh giá
Máy lạnh Alaska AC-12WI 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Alaska AC-12WI 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter

 • 8,000,000
5/5 2 đánh giá
Máy lạnh Alaska AC-18WI 2.0 HP (2 Ngựa) Inverter
2.0 HP Inverter

Máy lạnh Alaska AC-18WI 2.0 HP (2 Ngựa) Inverter

 • 13,200,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Alaska AC-24WI 2.5 HP (2.5 Ngựa) Inverter
2.5 HP Inverter

Máy lạnh Alaska AC-24WI 2.5 HP (2.5 Ngựa) Inverter

 • 14,900,000
Tiết kiệm điện

Máy lạnh treo tường Gree

Máy lạnh treo tường Gree GWC09KB-K6N0C4 1.0 HP (1 Ngựa)
1.0 HP

Máy lạnh treo tường Gree GWC09KB-K6N0C4 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 5,850,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh treo tường Gree GWC09FB-K6D9A1W 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter
Máy lạnh treo tường Gree GWC09PB-K3D0P4 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter
1.0 HP Inverter

Máy lạnh treo tường Gree GWC09PB-K3D0P4 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter

 • 6,900,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh treo tường Gree GWC12KC-K6N0C4 1.5 HP (1.5 Ngựa)
1.5 HP

Máy lạnh treo tường Gree GWC12KC-K6N0C4 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 7,850,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh treo tường Gree GWC12PB-K3D0P4 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter
1.5 HP Inverter

Máy lạnh treo tường Gree GWC12PB-K3D0P4 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter

 • 8,400,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh treo tường Gree GWC18KD-K6N0C4 2.0 HP (2 Ngựa)
2.0 HP

Máy lạnh treo tường Gree GWC18KD-K6N0C4 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 11,300,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh treo tường Gree GWC18PC-K3D0P4 2.0 HP (2 Ngựa) Inverter
2.0 HP Inverter

Máy lạnh treo tường Gree GWC18PC-K3D0P4 2.0 HP (2 Ngựa) Inverter

 • 13,500,000
Tiết kiệm điện

Máy lạnh treo tường Akino

Máy lạnh Akino AKN-9CINV1FA 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Akino AKN-9CINV1FA 1.0 HP (1 Ngựa) Inverter

 • 7,100,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Akino AKN-12CINV1FA 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Akino AKN-12CINV1FA 1.5 HP (1.5 Ngựa) Inverter

 • 8,300,000
Tiết kiệm điện

Máy lạnh treo tường Dairry

Máy lạnh treo tường Fujiaire

Các loại máy lạnh treo tường chính hãng giá rẻ tiết kiệm điện, với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp được chứng nhận tay nghề từ các hãng điều hòa lớn.

Máy lạnh treo tường là loại máy lạnh - điều hòa phổ biến nhất, đáp ứng nhu cầu điều hòa nhiệt độ ở phòng ngủ, phòng khách của hộ gia đình, văn phòng làm việc nhỏ, với ưu thế lắp đặt dễ dàng, bảo trì thuận tiện, độ bền cao, tiết kiệm điện, giá thành thấp... máy lạnh treo tường hiện nay luôn là thiết bị cần có cho mọi gia đình.

Ngoài tác dụng làm không khí mát lạnh dễ chịu, tạo không khí thư giãn tối đa cho bạn, các dòng máy lạnh - máy điều hòa treo tường hiện nay còn tích hợp nhiều tính năng hữu ích khác như: Lọc không khí, khử mùi hôi, diệt vi khuẩn, lọc bụi bẩn. Cảm biến tiết kiệm điện, Chế độ gió tự nhiên, Điều khiển qua smartphone.... chế độ bảo vệ dòng điện, dàn nóng công nghệ cao siêu bền chịu được thời tiết khắc nghiệt. Đặt biệt là công nghệ tiết kiệm điện Inverter giúp máy lạnh hoạt động ổn định và tiết kiệm điện năng nhất có thể.

Ngoài ra một số dòng điều hòa treo tường 02 chiều ngoài tác dụng làm lạnh, còn có tính năng sưởi ấm không khí, nhằm giúp cho không khí trong phòng luôn đạt nhiệt độ mong muốn tốt nhất cho sức khỏe của gia đình bạn.

Hiện nay Sieuthimaylanh.com là đại lý đạt chuẩn Pro Shop Daikin nên khi lắp đặt các dòng sản phẩm máy lạnh Daikin tại sieuthimaylanh.com sẽ được Daikin Việt Nam hỗ trợ giá tốt nhất cho sản phẩm chính hãng và tăng chế độ bảo hành toàn bộ linh kiện lên 2 nămbảo hành máy nén 05 năm, giúp quý khách an tâm nhất khi chọn sản phẩm chính hãng.

Chúng tôi luôn có chính sách giá tốt cho quý khách lắp đặt hệ thống máy lạnh - máy điều hòa cho căn hộ, biệt thự mới xây dựng.

Liên hệ hotline: 090 282 0616