Tủ lạnh FunikiTủ lạnh SamsungTủ lạnh LGTủ lạnh Mitsubishi ElectricTủ lạnh ElectroluxTủ lạnh SharpTủ lạnh HitachiTủ lạnh AquaTủ lạnh CasperTủ lạnh ToshibaTủ lạnh PanasonicTủ lạnh MideaTủ lạnh BekoTủ lạnh TekaTủ lạnh Bosch
31 Tủ lạnh Mitsubishi Electric
  • Xếp theo
Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inveter 326 lít MR-CGX41EN-GBK-V
~ 400 L

Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inveter 326 lít MR-CGX41EN-GBK-V

  • 14,790,000
  • 17,900,000 (-17%)