Tủ lạnh SamsungTủ lạnh LGTủ lạnh Mitsubishi ElectricTủ lạnh ElectroluxTủ lạnh SharpTủ lạnh HitachiTủ lạnh AquaTủ lạnh Casper
31 Tủ lạnh Mitsubishi Electric
  • Xếp theo
Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inveter 326 lít MR-CGX41EN-GBK-V
~ 400 L

Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inveter 326 lít MR-CGX41EN-GBK-V

  • 14,790,000
  • 17,900,000 (-17%)