119 Máy lạnh 3.0 Hp (3.0 Ngựa)
 • Xếp theo
Máy lạnh âm trần Daikin (3.0Hp) FCC60AV1V
3.0 HP

Máy lạnh âm trần Daikin (3.0Hp) FCC60AV1V

 • 28,500,000
 • 33,158,000 (-14%)
Máy lạnh áp trần Daikin inverter 3.0Hp FHFC71DV1 - 3 pha
3.0 HP Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin inverter 3.0Hp FHFC71DV1 - 3 pha

 • 30,500,000
 • 34,812,000 (-12%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh áp trần Daikin inverter 3.0Hp FHFC71DV1
3.0 HP Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin inverter 3.0Hp FHFC71DV1

 • 30,500,000
 • 34,812,000 (-12%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin inverter 3.0Hp FTKY71WVMV
3.0 HP Inverter

Máy lạnh Daikin inverter 3.0Hp FTKY71WVMV

 • 33,200,000
 • 38,584,000 (-14%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Daikin inverter 3.0Hp FFFC71AVM
3.0 HP Inverter

Máy lạnh âm trần Daikin inverter 3.0Hp FFFC71AVM

 • 33,800,000
 • 39,102,000 (-14%)
(Combo khuyến mãi) Hệ thống máy lạnh Daikin Multi S inverter 3.0Hp - MKC70SVMV-CTKC35RVMV+CTKC50SVMV
3.0 HP Inverter

(Combo khuyến mãi) Hệ thống máy lạnh Daikin Multi S inverter 3.0Hp - MKC70SVMV-CTKC35RVMV+CTKC50SVMV

 • 29,500,000
 • 34,950,000 (-16%)
Tiết kiệm điện
(Combo khuyến mãi) Hệ thống máy lạnh Daikin Multi S inverter 3.0Hp - MKC70SVMV-CTKC25RVMV+CTKC50SVMV
3.0 HP Inverter

(Combo khuyến mãi) Hệ thống máy lạnh Daikin Multi S inverter 3.0Hp - MKC70SVMV-CTKC25RVMV+CTKC50SVMV

 • 28,700,000
 • 34,450,000 (-17%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin FTKZ71VVMV (3.0Hp) Inverter
3.0 HP Inverter

Máy lạnh Daikin FTKZ71VVMV (3.0Hp) Inverter

 • 41,000,000
 • 47,920,000 (-14%)