60 Máy lạnh 6.0 Hp (6.0 Ngựa)
 • Xếp theo
Máy lạnh áp trần Daikin inverter 6.0 Hp FHFC140DV1 - 3 pha
6.0 HP Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin inverter 6.0 Hp FHFC140DV1 - 3 pha

 • 40,400,000
 • 47,697,000 (-15%)
Máy lạnh âm trần Panasonic inverter 6.0Hp S-3448PU3H - 3 pha
6.0 HP Inverter

Máy lạnh âm trần Panasonic inverter 6.0Hp S-3448PU3H - 3 pha

 • 47,300,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Panasonic inverter 6.0Hp S-3448PU3H
6.0 HP Inverter

Máy lạnh âm trần Panasonic inverter 6.0Hp S-3448PU3H

 • 47,300,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM140VF - FDC140VSA (6.0Hp) inverter - 3 pha
6.0 HP Inverter

Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM140VF - FDC140VSA (6.0Hp) inverter - 3 pha

 • 62,700,000
 • 74,940,000 (-16%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM140VF - FDC140VNA (6.0Hp) inverter
6.0 HP Inverter

Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM140VF - FDC140VNA (6.0Hp) inverter

 • 59,050,000
 • 70,530,000 (-16%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM140CSV-S5 (6.0Hp) - 3 pha
6.0 HP

Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM140CSV-S5 (6.0Hp) - 3 pha

 • 40,700,000
 • 46,970,000 (-13%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh giấu trần ống gió Dakin FBA140BVMA (6.0 Hp) Inverter 3 pha
6.0 HP Inverter

Máy lạnh giấu trần ống gió Dakin FBA140BVMA (6.0 Hp) Inverter 3 pha

 • 52,350,000
 • 61,774,000 (-15%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh giấu trần ống gió Dakin FBA140BVMA (6.0 Hp) Inverter
6.0 HP Inverter

Máy lạnh giấu trần ống gió Dakin FBA140BVMA (6.0 Hp) Inverter

 • 49,600,000
 • 58,440,000 (-15%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Toshiba SE1401UP (6.0 Hp) Inverter 3 pha
6.0 HP Inverter

Máy lạnh âm trần Toshiba SE1401UP (6.0 Hp) Inverter 3 pha

 • 43,500,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN160BXV1V (6.0Hp) - 3 Pha
6.0 HP

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN160BXV1V (6.0Hp) - 3 Pha

 • 54,500,000
 • 63,651,000 (-14%)
Máy lạnh âm trần Samsung AC140JN4DEH/AF (6.0 Hp) Inverter 2 chiều
6.0 HP Inverter

Máy lạnh âm trần Samsung AC140JN4DEH/AF (6.0 Hp) Inverter 2 chiều

 • 37,900,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Panasonic S48PU2H5 (6.0 Hp) Inverter
6.0 HP Inverter

Máy lạnh âm trần Panasonic S48PU2H5 (6.0 Hp) Inverter

 • 44,000,000
3.3/5 3 đánh giá
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BALCM (6.0Hp) Inverter - 3 Pha
6.0 HP Inverter

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BALCM (6.0Hp) Inverter - 3 Pha

 • 68,400,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE140VG (6.0Hp) Cao cấp - 3 Pha
6.0 HP

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE140VG (6.0Hp) Cao cấp - 3 Pha

 • 59,900,000
 • 72,400,000 (-17%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMA (6.0Hp) Inverter - 3 Pha
6.0 HP Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMA (6.0Hp) Inverter - 3 Pha

 • 50,900,000
 • 60,274,000 (-16%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMA (6.0Hp) Inverter - 1 Pha
6.0 HP Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMA (6.0Hp) Inverter - 1 Pha

 • 48,050,000
 • 56,940,000 (-16%)
Tiết kiệm điện