Máy lạnh áp trần Daikin

Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 6.0 HP (6 Ngựa) FHFC140DV1 - 3 pha
6.0 HP Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 6.0 HP (6 Ngựa) FHFC140DV1 - 3 pha

 • 40,400,000
 • 47,697,000 (-15%)
Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) FHFC125DV1 - 3 pha
5.0 HP Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) FHFC125DV1 - 3 pha

 • 37,200,000
 • 43,865,000 (-15%)
Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) FHFC100DV1 - 3 pha
4.0 HP Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) FHFC100DV1 - 3 pha

 • 34,100,000
 • 39,952,000 (-15%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) FHFC100DV1
4.0 HP Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) FHFC100DV1

 • 34,100,000
 • 39,952,000 (-15%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 3.5 HP (3.5 Ngựa) FHFC85DV1 - 3 pha
3.5 HP Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 3.5 HP (3.5 Ngựa) FHFC85DV1 - 3 pha

 • 30,700,000
 • 34,989,000 (-12%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 3.5 HP (3.5 Ngựa) FHFC85DV1
3.5 HP Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 3.5 HP (3.5 Ngựa) FHFC85DV1

 • 30,700,000
 • 34,989,000 (-12%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) FHFC71DV1 - 3 pha
3.0 HP Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) FHFC71DV1 - 3 pha

 • 30,500,000
 • 34,812,000 (-12%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) FHFC71DV1
3.0 HP Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) FHFC71DV1

 • 30,500,000
 • 34,812,000 (-12%)
Tiết kiệm điện

Máy lạnh áp trần Panasonic

Máy lạnh áp trần Toshiba

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric

Máy lạnh áp trần Reetech

Máy lạnh áp trần Midea

Máy lạnh áp trần Nagakawa

Máy lạnh áp trần Sumikura