Máy lạnh treo tường Daikin

Máy lạnh Daikin (2.5 Hp) FTF60XV1V
2.5 HP

Máy lạnh Daikin (2.5 Hp) FTF60XV1V

 • 21,800,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin (2.0 Hp) FTF50XV1V
2.0 HP

Máy lạnh Daikin (2.0 Hp) FTF50XV1V

 • 15,100,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin inverter 3.0Hp FTKY71WVMV
3.0 HP Inverter

Máy lạnh Daikin inverter 3.0Hp FTKY71WVMV

 • 33,200,000
 • 38,584,000 (-14%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin inverter 2.5Hp FTKY60WVMV
2.5 HP Inverter

Máy lạnh Daikin inverter 2.5Hp FTKY60WVMV

 • 30,650,000
 • 35,717,000 (-14%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin inverter 2.0Hp FTKY50WVMV
2.0 HP Inverter

Máy lạnh Daikin inverter 2.0Hp FTKY50WVMV

 • 22,350,000
 • 25,907,000 (-14%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin inverter 1.5Hp FTKY35WAVMV
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Daikin inverter 1.5Hp FTKY35WAVMV

 • 14,600,000
 • 16,885,000 (-14%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin inverter 1.0Hp FTKY25WAVMV
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Daikin inverter 1.0Hp FTKY25WAVMV

 • 11,850,000
 • 13,627,000 (-13%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin inverter 2.5Hp FTKB60WAVMV
2.5 HP Inverter

Máy lạnh Daikin inverter 2.5Hp FTKB60WAVMV

 • 23,350,000
 • 27,381,000 (-15%)
Tiết kiệm điện

Máy lạnh âm trần Daikin

Máy lạnh âm trần Daikin (5.5Hp) FCC140AV1V - 3 pha
5.5 HP

Máy lạnh âm trần Daikin (5.5Hp) FCC140AV1V - 3 pha

 • 41,600,000
 • 47,083,000 (-12%)
Máy lạnh âm trần Daikin (5.0Hp) FCC125AV1V - 3 pha
5.0 HP

Máy lạnh âm trần Daikin (5.0Hp) FCC125AV1V - 3 pha

 • 39,100,000
 • 44,137,000 (-11%)
Máy lạnh âm trần Daikin (4.0Hp) FCC100AV1V - 3 pha
4.0 HP

Máy lạnh âm trần Daikin (4.0Hp) FCC100AV1V - 3 pha

 • 34,600,000
 • 40,473,000 (-15%)
Máy lạnh âm trần Daikin (3.5Hp) FCC85AV1V - 3 pha
3.5 HP

Máy lạnh âm trần Daikin (3.5Hp) FCC85AV1V - 3 pha

 • 31,300,000
 • 36,580,000 (-14%)
Máy lạnh âm trần Daikin (3.5Hp) FCC85AV1V
3.5 HP

Máy lạnh âm trần Daikin (3.5Hp) FCC85AV1V

 • 29,600,000
 • 34,376,000 (-14%)
Máy lạnh âm trần Daikin (3.0Hp) FCC60AV1V
3.0 HP

Máy lạnh âm trần Daikin (3.0Hp) FCC60AV1V

 • 28,500,000
 • 33,158,000 (-14%)
Máy lạnh âm trần Daikin (2.0Hp) FCC50AV1V
2.0 HP

Máy lạnh âm trần Daikin (2.0Hp) FCC50AV1V

 • 21,600,000
 • 25,049,000 (-14%)
Máy lạnh âm trần Daikin inverter 3.0Hp FFFC71AVM
3.0 HP Inverter

Máy lạnh âm trần Daikin inverter 3.0Hp FFFC71AVM

 • 33,800,000
 • 39,102,000 (-14%)

Máy lạnh áp trần Daikin

Máy lạnh áp trần Daikin inverter 6.0 Hp FHFC140DV1 - 3 pha
6.0 HP Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin inverter 6.0 Hp FHFC140DV1 - 3 pha

 • 40,400,000
 • 47,697,000 (-15%)
Máy lạnh áp trần Daikin inverter 5.0 Hp FHFC125DV1 - 3 pha
5.0 HP Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin inverter 5.0 Hp FHFC125DV1 - 3 pha

 • 37,200,000
 • 43,865,000 (-15%)
Máy lạnh áp trần Daikin inverter 4.0 Hp FHFC100DV1 - 3 pha
4.0 HP Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin inverter 4.0 Hp FHFC100DV1 - 3 pha

 • 34,100,000
 • 39,952,000 (-15%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh áp trần Daikin inverter 4.0 Hp FHFC100DV1
4.0 HP Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin inverter 4.0 Hp FHFC100DV1

 • 34,100,000
 • 39,952,000 (-15%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh áp trần Daikin inverter 3.5Hp FHFC85DV1 - 3 pha
3.5 HP Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin inverter 3.5Hp FHFC85DV1 - 3 pha

 • 30,700,000
 • 34,989,000 (-12%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh áp trần Daikin inverter 3.5 Hp FHFC85DV1
3.5 HP Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin inverter 3.5 Hp FHFC85DV1

 • 30,700,000
 • 34,989,000 (-12%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh áp trần Daikin inverter 3.0Hp FHFC71DV1 - 3 pha
3.0 HP Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin inverter 3.0Hp FHFC71DV1 - 3 pha

 • 30,500,000
 • 34,812,000 (-12%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh áp trần Daikin inverter 3.0Hp FHFC71DV1
3.0 HP Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin inverter 3.0Hp FHFC71DV1

 • 30,500,000
 • 34,812,000 (-12%)
Tiết kiệm điện

Máy lạnh tủ đứng Daikin

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN160BXV1V (6.0Hp) - 3 Pha
6.0 HP

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN160BXV1V (6.0Hp) - 3 Pha

 • 54,500,000
 • 63,651,000 (-14%)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA50AMVM (2.0Hp) inverter
2.0 HP Inverter

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA50AMVM (2.0Hp) inverter

 • 34,650,000
 • 40,866,000 (-15%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA60AMVM (2.5Hp) inverter
2.5 HP Inverter

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA60AMVM (2.5Hp) inverter

 • 40,400,000
 • 47,668,000 (-15%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA71AMVM (3.0Hp) inverter - 3 pha
3.0 HP Inverter

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA71AMVM (3.0Hp) inverter - 3 pha

 • 46,450,000
 • 54,899,000 (-15%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140BXV1V (5.5Hp) - 3 Pha
5.5 HP

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140BXV1V (5.5Hp) - 3 Pha

 • 47,600,000
 • 55,462,000 (-14%)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125BXV1V (5.0Hp) - 3 Pha
5.0 HP

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125BXV1V (5.0Hp) - 3 Pha

 • 38,500,000
 • 44,613,000 (-14%)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V (4.0Hp) - 3 Pha
4.0 HP

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V (4.0Hp) - 3 Pha

 • 35,700,000
 • 41,341,000 (-14%)
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V (4.0Hp) - 1 Pha
4.0 HP

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V (4.0Hp) - 1 Pha

 • 34,800,000
 • 40,249,000 (-14%)

Máy lạnh Giấu trần Ống Gió Daikin

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBFC140DVM - RZFC140DY1 + BRC2E61 (5.5Hp) inverter - 3 pha
5.5 HP Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBFC140DVM - RZFC140DY1 + BRC2E61 (5.5Hp) inverter - 3 pha

 • 43,800,000
 • 51,491,000 (-15%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBFC125DVM - RZFC125DY1 + BRC2E61 (5.0Hp) inverter - 3 pha
5.0 HP Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBFC125DVM - RZFC125DY1 + BRC2E61 (5.0Hp) inverter - 3 pha

 • 40,300,000
 • 47,262,000 (-15%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBFC100DVM - RZFC100DY1 + BRC2E61 (4.0Hp) inverter - 3 pha
4.0 HP Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBFC100DVM - RZFC100DY1 + BRC2E61 (4.0Hp) inverter - 3 pha

 • 37,100,000
 • 43,511,000 (-15%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBFC100DVM - RZFC100DVM + BRC2E61 (4.0Hp) inverter
4.0 HP Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBFC100DVM - RZFC100DVM + BRC2E61 (4.0Hp) inverter

 • 37,100,000
 • 43,511,000 (-15%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBFC85DVM - RZFC85DY1 + BRC2E61 (3.5Hp) inverter - 3 pha
3.5 HP Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBFC85DVM - RZFC85DY1 + BRC2E61 (3.5Hp) inverter - 3 pha

 • 32,400,000
 • 37,908,000 (-15%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBFC85DVM - RZFC85DVM + BRC2E61 (3.5Hp) inverter
3.5 HP Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBFC85DVM - RZFC85DVM + BRC2E61 (3.5Hp) inverter

 • 32,400,000
 • 37,908,000 (-15%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBFC71DVM - RZFC71DY1 + BRC2E61 (3.0Hp) inverter -3 pha
3.0 HP Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBFC71DVM - RZFC71DY1 + BRC2E61 (3.0Hp) inverter -3 pha

 • 31,350,000
 • 36,680,000 (-15%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBFC71DVM - RZFC71DVM + BRC2E61 (3.0Hp) inverter
3.0 HP Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBFC71DVM - RZFC71DVM + BRC2E61 (3.0Hp) inverter

 • 31,350,000
 • 36,680,000 (-15%)
Tiết kiệm điện

Hệ thống điều hòa Multi Daikin

Hệ thống điều hòa VRV Daikin

Máy lạnh Daikin

Máy lạnh Daikin - Điều hòa Daikin chính hãng

Thương hiệu Nhật Bản thành lập từ 1924, là nơi sản xuất máy điều hòa không khí hàng đầu thế giới. Với doanh số hàng năm đạt khoảng 15 Tỷ USD, các sản phẩm của Daikin được bán trên 140 quốc gia, cùng với hơn 80 nhà máy sản xuất trên toàn thế giới.

Với sự nổ lực và niềm đam mê mạnh mẽ Daikin đã tạo ra những chiếc máy lạnh chất lượng cao đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và góp phần cải thiện bầu không khí trong lành hơn. Những công nghệ này sẽ tiếp tục thay đổi giúp mang lại cuộc sống tiện nghi, thoải mái hơn cho chúng ta.

Nhà máy sản xuất máy lạnh Daikin tại Việt Nam

Nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao về sản phẩm máy lạnh - máy điều hòa cao cấp, Tập đoàn Daikin đã đầu tư xây dựng nhà máy quy mô lớn tại KCN Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, bắt đầu sản xuất điều hòa Daikin tại Việt Nam với công suất ước đạt 500.000 bộ / năm vào năm 2018 sau đó sẽ tăng dần sản lượng lên trên 1 triệu bộ / năm.
Hiện tại dòng sản phẩm máy lạnh Daikin - máy điều hòa Daikin chính hãng phân hối bởi Proshop Daikin Sieuthimaylanh.com được tích hợp các công nghệ ưu việt như sau:

- Công nghệ chuẩn lọc khí - Streamer: Công nghệ làm sạch không khí độc đáo của Daikin, ức chế 99,9% vi rút SARS-CoV-2 chỉ sau 2 giờ, phân hủy và loại bỏ nấm mốc, phân hủy tận lõi các chất gây dị ứng, loại bỏ tác nhân mùi hôi, phân hủy khí thải và các phần tử DIESEL.

- Công nghệ cân bằng ẩm - Hybrid Cooling: Cân bằng độ ẩm ở mức tối ưu 55-65%, mang lại sự thoải mái tối đa, ngăn ngừa sự phát triển của nấm mốc, vi khuẩn, hạn chế các bệnh về hô hấp, bảo vệ nội thất trong gia đình và giảm tiêu hao năng lượng.

- Công nghệ luồng gió - Coanda: Nhờ thiết kế mặt nạ độc đáo, luồng gió được đẩy lên trần nhà rồi nhịp nhàng tỏa xuống, bao phủ toàn bộ khắp gian phòng, mang lại thoải mái dễ chịu cho người dùng, tránh tình trạng gió thổi trực tiếp vào người.

- Luồng Gió 3 Chiều: Tạo ra luồng gió Lên-Xuống / Trái-Phải giúp lưu thông không khí đên mọi nơi trong phòng, ngay cả những không gian rộng lớn tạo cảm giác thoải mái tối đa.

- Cảm Biến Ẩm - Humidity Sensor: Tăng cường khả năng khử ẩm và làm lạnh nhanh hơn 25%, và công suất của máy điều hòa không khí có thể được duy trì để giữ sự thoải mái liên tục.

- Công nghệ làm lạnh nhanh - Powerful: Hệ thống sẽ hoạt động tối ưu để mang lại nhiệt độ lạnh mát mẻ trong khoảng thời gian dưới 15 phút.

- Công nghệ mắt thần cảm ứng thông minh hồng ngoại: Máy lạnh Daikin sẽ có bộ cảm biến phát hiện chuyễn động trong phòng để tự tăng hoặc giảm 2 độ C khi có hoặc không có chuyễn động nhằm tiết kiệm điện mà vẫn đãm bảo nhiệt độ tối ưu cho căn phòng của bạn.

- Công nghệ máy lạnh Inverter Daikin: Giúp hệ thống hoạt động tiết kiệm 20% năng lượng và vận hành ổn định hơn các hệ thống máy lạnh thông thường khác.

- Công nghệ màng máy lạnh Daikin kháng khuẩn và khử mùi: Sản phẩm máy lạnh Daikin chính hãng được trang bị màng lọc Apatit Titan cao cấp với khả năng hút các hạt cực nhỏ giúp loại bỏ vi khuẩn và khử mùi hiệu quả, giúp căn phòng của bạn luôn tương mát và an toàn cao nhất cho sức khỏe trẻ nhỏ.

- Công nghệ cánh quạt tảng nhiệt dàn nóng máy lạnh Daikin siêu bền: Nhằm đãm bảo hệ thống máy lạnh Daikin được vận hành ổn định với nhiều điều kiện thời tiết khác nhau ở vùng nhiệt đới nóng ẩm như Việt Nam, nên bề mặt cánh tản nhiệt dàn nóng của máy lạnh Daikin được tráng phủ lớp nhựa Acrylic cao cấp, có khả năng chịu được mưa axit và hơi muối. Kế đến là lớp màng thấm nước giúp hạn chế gỉ sét, tăng độ bền cho sản phẩm. vì thế các bạn có thể lắp đặt máy lạnh Daikin tại các vị trí khác nhau mà vẫn đãm bảo độ bền và thời gian sử dụng lâu nhất.

Hiện các dòng máy lạnh Daikin treo tường được phân theo các dòng như sau:

Dòng máy lạnh treo trường giá rẻ siêu bền với các model Daikin FTV sản xuất tại Malaysia dùng gas R32, và Daikin FTNE sản xuất tại Thái Lan dùng gas R410A.

Dòng máy lạnh inverter Daikin tiêu chuẩn, hiệu năng cao, ít hao điện Daikin FTKC. Riêng dòng máy lạnh Daikin FTKJ inverter model Châu Âu được sản xuất dàn lạnh tại CH Séc với khả năng tiết kiệm điện năng và mắt thần 2 khu vực để kiểm tra thân nhiệt nhằm đưa gió mát tối ưu.

Daikin còn sản suất dòng máy lạnh cao cấp nhất Daikin FTXZ ( Urusara 7) tại Nhật với công nghệ tinh lọc không khí bằng phin lọc kết hợp với công nghệ Streamer tiên tiến phóng tia Plasma để diệt khuẩn, luồng gió hồi đôi kế hợp với hiệu ứng Coanda giúp tuần hoàn gió đi xa với không gian lớn. Ngoài ra dòng máy lạnh cao cấp Urusara 7 còn tích hợp công nghệ tự làm sạch phin lọc sau khi máy dừng hoạt động, chức năng này sẽ tự động quét sạch bụi khỏi phin lọc thô và chuyển vào hộp đựng bụi bên dưới. Hoạt động tự động làm sạch sẽ khởi động sau 18 giờ hoạt động và kéo dài tối đa 11 phút.

Điều hòa không khí multi Daikin cho căn hộ chung cư

Multi_Daikin_01_dan_nong_nhieu_dan_lanh-mo_hinh

Với kinh nghiệm nhiều năm cung cấp hệ thống điều hòa không khí cho các đô thị lớn tại nhiều quốc gia, Daikin đã thiết kế hệ thống máy lạnh, máy điều hòa không khí chuyên dụng cho căn hộ chung cư với nhiều ưu điểm vượt trội như sau:

- 01 Dàn nóng kết nối nhiều dàn lạnh, giúp tối ưu không gian lắp đặt dàn nóng.

- Dàn nóng và dàn lạnh hoạt động siêu yên tĩnh giúp bạn có giấc ngủ ngon nhất.

- Hệ thống multi Daikin sử dụng máy nén Inverter thế hệ mới nhất giúp tiết kiệm điện tối đa, và tiết kiệm diện tích lắp đặt, chỉ 01 dàn nóng có thể kết nối nhiều dàn lạnh cho căn hộ của bạn.

- Dàn lạnh đa dạng theo yêu cầu mỹ thuật của căn hộ ( treo tường, âm trần, giấu trần,...)

- Tích hợp các công nghệ cảm biến mắt thần điều tiết nhiệt độ phòng, ưu tiên phòng làm lạnh nhanh, tuỳ chọn nâng cấp bộ tích hợp điều khiển thông minh bằng smartphones qua hệ thống mạng wifi tương thích giải pháp nhà thông minh ,.... nhằm đem lại hệ thống điều hòa thông minh, tiện nghi cho căn hộ của bạn.

Đại lý điều hòa Daikin tp HCM

Hiện nay hệ thống sieuthimaylanh.com đã đạt chuẩn Proshop - Daikin với hệ thống nhân viên được đào tạo bài bản với Daikin Việt nam, chúng tôi cung cấp đầy đủ các hệ thống giải pháp điều hòa Daikin như :

Quý khách có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm điều hòa Daikin - Máy lạnh Daikin cục bộ, Hệ thống máy lạnh Multi 01 dàn nóng kết nối nhiều dàn lạnh cho căn hộ, Hệ thống lạnh trung tâm Daikin cho căn hộ cao cấp, biệt thự, ... xin vui lòng liên hệ với sieuthimaylanh.com qua thông tin:

Sieuthimaylanh.com, 57 Song Hành, P. An Phú, Q.2 , 0902 390 599 - 0909 811 373 , chuyên cung cấp điện lạnh chính hãng và lắp đặt chuyên nghiệp với giá cạnh tranh nhất cho quý khách hàng.

Đặc biệt Sieuthimaylanh.com hiện là đại lý cung cấp sản phẩm máy lạnh - máy điều hoà Daikin chính hãng. Đã được Daikin Việt Nam chứng nhận đạt chuẩn Proshop Daikin nên sản phẩm máy lạnh Daikin do sieuthimaylanh.com lắp đặt sẽ được Daikin Việt Nam nâng bảo hành trọn bộ linh kiện lên 2 năm, và 05 năm cho máy nén ( block làm lạnh) giúp quý khách hàng an tâm sử dụng sản phẩm chính hãng với chế độ hậu mãi tốt nhất!

chung_nhan_dai_ly_daikin