196 Máy lạnh 1.5 Hp (1.5 Ngựa)
 • Xếp theo
Máy lạnh LG Inverter (1.5 Hp) V13APFUV model 2022
1.5 HP Inverter

Máy lạnh LG Inverter (1.5 Hp) V13APFUV model 2022

 • 12,350,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech (1.5Hp) RT12-DF-BT model 2022
1.5 HP

Máy lạnh Reetech (1.5Hp) RT12-DF-BT model 2022

 • 6,750,000
 • 9,990,000 (-32%)
Máy lạnh Sharp inverter (1.5Hp) AH-X13ZW
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Sharp inverter (1.5Hp) AH-X13ZW

 • 7,400,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Nagakawa Inverter (1.5Hp) NIS-C12R2H12 màng lọc Nafin
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Nagakawa Inverter (1.5Hp) NIS-C12R2H12 màng lọc Nafin

 • 6,800,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper inverter (1.5Hp) GC-12IS33
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Casper inverter (1.5Hp) GC-12IS33

 • 6,800,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Funiki Inverter (1.5Hp) HIC-12TMU
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Funiki Inverter (1.5Hp) HIC-12TMU

 • 6,950,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Midea Inverter (1.5Hp) MSAFC-13CRDN8
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Midea Inverter (1.5Hp) MSAFC-13CRDN8

 • 6,800,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter (1.5Hp) MSY-GR35VF
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter (1.5Hp) MSY-GR35VF

 • 13,200,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5Hp RAS-H13C4KCVG-V
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5Hp RAS-H13C4KCVG-V

 • 9,900,000
 • 12,990,000 (-24%)
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy Inverter (1.5Hp) SRK35ZSS-W5
1.5 HP Inverter

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy Inverter (1.5Hp) SRK35ZSS-W5

 • 5,150,000
 • 6,143,000 (-16%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Sharp Inverter (1.5Hp) AH-XP13YMW
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Sharp Inverter (1.5Hp) AH-XP13YMW

 • 8,450,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper inverter 1.5Hp MC-12IS33
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Casper inverter 1.5Hp MC-12IS33

 • 7,150,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh áp trần Daikin inverter 1.5Hp FHFC40DV1
1.5 HP Inverter

Máy lạnh áp trần Daikin inverter 1.5Hp FHFC40DV1

 • 17,300,000
 • 20,103,000 (-14%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin inverter 1.5Hp FTKY35WAVMV
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Daikin inverter 1.5Hp FTKY35WAVMV

 • 14,700,000
 • 16,885,000 (-13%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin inverter 1.5Hp FTKB35WAVMV
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Daikin inverter 1.5Hp FTKB35WAVMV

 • 11,100,000
 • 13,915,000 (-20%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech inverter 1.5Hp RTV12-TC-BI
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Reetech inverter 1.5Hp RTV12-TC-BI

 • 7,850,000
 • 11,090,000 (-29%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh LG inverter 1.5 Hp V13ENH1
1.5 HP Inverter

Máy lạnh LG inverter 1.5 Hp V13ENH1

 • 8,200,000
 • 10,950,000 (-25%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Aqua Inverter 1.5Hp AQA-KCRV13WNMA
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Aqua Inverter 1.5Hp AQA-KCRV13WNMA

 • 7,100,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Panasonic inverter 1.5Hp CU/CS-WPU12XKH-8
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Panasonic inverter 1.5Hp CU/CS-WPU12XKH-8

 • 12,500,000
 • 16,660,000 (-25%)
Tiết kiệm điện
 • Diệt covid
Máy lạnh Panasonic inverter 1.5Hp CU/CS-U12XKH-8
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Panasonic inverter 1.5Hp CU/CS-U12XKH-8

 • 12,550,000
 • 17,470,000 (-28%)
Tiết kiệm điện