Bảng báo giá máy lạnh chính hãng

Sản phẩmGiá bánThương hiệuBảo hành
Máy lạnh treo tường(281 sản phẩm)Xem tất cả
Máy lạnh Nagakawa NS-C09TL (1.0Hp)4,500,000Nagakawa02 năm
Máy lạnh Sumikura SK-(H)092 (1.0Hp)4,800,000Sumikura02 năm
Máy lạnh Alaska AC-09WA (1Hp)4,900,000Alaska02 năm
Máy lạnh Funiki (1.0Hp) HSC09TMU4,950,000Funiki02 năm
Máy lạnh treo tường Midea MSAF-10CRN8 (1.0Hp)4,950,000Midea03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Casper (1.0Hp) SC-09FS32 model 20215,200,000Casper03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy Lạnh Hitachi RAS-F10CG (1.0Hp)5,300,000Hitachi02 năm
Máy lạnh treo tường Dairry (1.0Hp) DR09-LKC 5,400,000Dairry
Máy lạnh Akino AKN-9CFS1FA (1.0 Hp)5,400,000Akino02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh Aqua AQA-KCR9NQ-S (1.0Hp)4,950,000Aqua02 năm
Máy Lạnh Funiki SC09MMC2 (1.0Hp)4,900,000Funiki02 năm
Máy lạnh treo tường Dairry (1.5Hp) DR12-SKC5,600,000Dairry
Máy lạnh Funiki Inverter (1.0Hp) HIC-09TMU 5,750,000Funiki02 năm
Máy lạnh Hitachi EJ10CKV (1.0 Hp)5,800,000Hitachi02 năm
Máy lạnh Nagakawa NS-C12TL (1.5Hp)5,800,000Nagakawa02 năm
Máy lạnh Nagakawa Inverter (1.0Hp) NIS-C09R2H12 màng lọc Nafin5,900,000Nagakawa02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh di động Casper PC-09TL33 (1.0Hp) 5,900,000Casper03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Midea Inverter (1.0Hp) MSAFC-10CRDN85,950,000Midea03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Reetech RT9/RC9 (1.0Hp)5,650,000Reetech02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Nagakawa 1.5 Hp NS-C12R1M056,000,000Nagakawa02 năm
Máy lạnh Midea MSAF-13CRN8 (1.5 Hp)6,000,000Midea03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Midea MSAFA-10CRDN8 (1.0 Hp) Inverter6,100,000Midea03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Casper inverter 1.0Hp MC-09IS336,200,000Casper03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Casper (1.5Hp) SC-12FS32 model 20216,200,000Casper03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Aqua (1.5Hp) AQA-KCR12NQ-S6,200,000Aqua02 năm
Máy lạnh treo tường Dairry inverter (1.0Hp) i-DR09LKC6,200,000Dairry
Máy lạnh Aqua Inverter 1.0Hp AQA-KCRV10WNMA6,250,000Aqua02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Casper inverter (1.0Hp) GC-09IS336,300,000Casper03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Funiki (1.5Hp) HSC12TMU6,350,000Funiki02 năm
Máy lạnh Sumikura inverter 1.0Hp APS/APO-092DC6,400,000Sumikura02 năm
Máy Lạnh Funiki SC12MMC2 (1.5Hp)6,400,000Funiki02 năm
Máy lạnh Electrolux ESV09CRO (1.0Hp) Inverter 6,400,000Electrolux01 năm
Máy lạnh Casper LC-12FS32 (1.5Hp) model 20216,450,000Casper03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Sumikura SK-(H)120 (1.5Hp)6,450,000Sumikura02 năm
Máy lạnh Sumikura 1.0Hp APS/APO-0926,500,000Sumikura02 năm
Máy lạnh Aqua AQA-KCRV9WNM (1.0Hp) Inverter6,300,000Aqua02 năm
Máy lạnh Alaska AC-9WI (1.0 Hp) Inverter6,700,000Alaska02 năm thân máy, 04 năm máy nén
Máy lạnh Hitachi Ras-E10CZ (1.0Hp)4,725,000Hitachi01 năm
Máy lạnh Casper LC-09FS32 (1.0Hp) model 20215,450,000Casper03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Funiki Inverter (1.5Hp) HIC-12TMU6,800,000Funiki02 năm
Máy lạnh treo tường Dairry (1.5Hp) DR12-LKC6,800,000Dairry
Máy lạnh Alaska AC-12WA (1.5 Hp) 6,800,000Alaska02 năm
Máy lạnh Akino AKN-12CFS1FA (1.5 Hp)6,850,000Akino02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP25VF (1.0Hp)6,850,000Mitsubishi Electric02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Nagakawa Inverter (1.5Hp) NIS-C12R2H12 màng lọc Nafin6,900,000Nagakawa02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh treo tường Gree GWC09FB-K6D9A1W (1.0 Hp) Inverter6,900,000Gree03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Reetech RTV09-BFA (1.0Hp) Inverter6,700,000Reetech02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Aqua Inverter 1.5Hp AQA-KCRV13WNMA7,100,000Aqua02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Akino AKN-9CINV1FA (1.0 Hp) Inverter7,100,000Akino02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh General ASGA09BMTA (1.0Hp)7,150,000General02 năm
Máy lạnh Midea Inverter (1.5Hp) MSAFC-13CRDN87,200,000Midea03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Casper inverter 1.5Hp MC-12IS337,200,000Casper03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh treo tường Dairry inverter (1.5Hp) i-DR12LKC7,200,000Dairry
Máy lạnh Midea MSAFA-13CRDN8 (1.5 Hp) Inverter7,200,000Midea03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Hitachi RAS-F13CF (1.5Hp)7,250,000Hitachi01 năm
Máy lạnh Sharp Inverter (1.0Hp) AH-XP10YMW7,300,000Sharp01 năm
Máy lạnh Toshiba Inverter (1.0Hp) RAS-H10H2KCVG-V7,300,000Toshiba02 năm
Máy lạnh treo tường Carrier GCVBE 010 (1.0 Hp) Inverter7,300,000Carrier02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Casper KC-09FC32 (1.0Hp) model 20215,200,000Casper03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Casper inverter (1.5Hp) GC-12IS337,400,000Casper03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Hitachi EJ13CKV (1.5 Hp) 7,400,000Hitachi02 năm
Máy lạnh Aqua inverter (1.5Hp) AQA-KCRV12WNM7,500,000Aqua02 năm
Máy lạnh Sumikura SK-(H)092 (1.0Hp) Inverter7,500,000Sumikura02 năm
Máy lạnh treo tường Gree GWC12KC-K6N0C4 (1.5 Hp)7,600,000Gree03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Hitachi XJ10CKV (1.0 Hp) Inverter 7,650,000Hitachi02 năm
Máy lạnh Sumikura inverter 1.5Hp APS/APO-120DC7,700,000Sumikura02 năm
Máy lạnh Nagakawa 1.0Hp NS-C09R2H064,700,000Nagakawa02 năm
Máy lạnh Electrolux ESV12CRO (1.5Hp) Inverter 7,700,000Electrolux01 năm
Máy lạnh Reetech inverter 1.5Hp RTV12-TC-BI7,800,000Reetech02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Reetech RTV12-BFA (1.5Hp) Inverter7,800,000Reetech02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh treo tường Gree GWC12FB-K6D9A1W (1.5 Hp) Inverter7,950,000Gree03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Toshiba RAS-H10U2KSG-V (1.0Hp) 6,750,000Toshiba02 năm
Máy lạnh Reetech RT12/RC12 (1.5Hp)6,750,000Reetech02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Alaska AC-12WI (1.5 Hp) Inverter8,000,000Alaska02 năm thân máy, 04 năm máy nén
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YXP-W5 (1.0Hp) Inverter Gas R328,000,000Mitsubishi Heavy02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Hitachi RAS-X10CD (1.0Hp) inverter8,250,000Hitachi01 năm
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 (1.0Hp)6,950,000Mitsubishi Heavy02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Akino AKN-12CINV1FA (1.5 Hp) Inverter8,300,000Akino02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh Sharp Inverter (1.5Hp) AH-XP13YMW8,500,000Sharp01 năm
Máy lạnh Toshiba Inverter 1.0Hp RAS-H10C4KCVG-V8,500,000Toshiba02 năm
Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter (1.0Hp) AR10TYGCDWKNSV8,500,000Samsung02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh Samsung AR09TYHQASINSV (1.0Hp) Inverter5,950,000Samsung02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh General ASGA12BMTA (1.5Hp)8,600,000General02 năm
Máy lạnh treo tường Dairry (2.0Hp) DR18-SKC8,700,000Dairry
Máy lạnh Nagakawa NS-C18TL (2.0Hp)8,750,000Nagakawa02 năm
Máy lạnh Casper KC-12FC32 (1.5Hp) model 20216,200,000Casper03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Casper HC-09IA32 (1.0Hp) inverter model 20216,300,000Casper03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Panasonic N9WKH-8 (1.0Hp) Gas R328,100,000Panasonic01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Máy lạnh Carrier CER 010 (1.0Hp)6,800,000Carrier02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Mitsubishi Electric 1.0Hp MS-JS25VF7,500,000Mitsubishi Electric02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Sharp AH-X9XEW (1.0Hp) Inverter Gas R326,350,000Sharp01 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh Daikin FTF25UV1V (1.0 Hp)8,000,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy Lạnh Funiki SC18MMC2 (2.0Hp)9,250,000Funiki02 năm
Máy lạnh Fujitsu ASAG09CPTA-V / AOAG09CPTA-V (1.0Hp) Inverter Gas R327,950,000Fujitsu02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Nagakawa 1.5Hp NS-C12R2H065,800,000Nagakawa
Máy lạnh LG V10ENH (1.0Hp) Inverter6,800,000LG02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh LG V10ENW (1.0 Hp) Inverter6,800,000LG02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh Samsung AR12TYHQASINSV (1.5Hp) Inverter7,150,000Samsung02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh treo tường Dairry (2.0Hp) DR18-LKC9,500,000Dairry
Máy lạnh Funiki (2.0Hp) HSC18TMU9,600,000Funiki02 năm
Máy lạnh Toshiba Inverter (1.5Hp) RAS-H13H2KCVG-V9,600,000Toshiba02 năm
Máy lạnh Casper (2.0Hp) SC-18FS32 model 20219,600,000Casper03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Alaska AC-18WA (2.0 Hp) 9,600,000Alaska02 năm
Máy lạnh Aqua (2.0Hp) AQA-KCR18NQ-S9,700,000Aqua02 năm
Máy lạnh Casper LC-18FS32 (2.0Hp) model 20219,750,000Casper03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh LG inverter 1.0 Hp V10ENH16,800,000LG02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh Nagakawa 1.0Hp NIS-C09R2H08 Inverter5,700,000Nagakawa
Máy lạnh Hitachi XJ13CKV (1.5 Hp) Inverter9,800,000Hitachi02 năm
Máy lạnh Midea MSAF-18CRN8 (2.0 Hp)9,800,000Midea03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Carrier CVUR 010 (1.0Hp) Inverter6,860,000Carrier02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Akino AKN-18CFS1FA (2.0 Hp)9,900,000Akino02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh General ASGG09JLTB-V (1.0Hp) Inverter9,900,000General02 năm
Máy lạnh Sumikura SK-(H)180 (2.0Hp)9,900,000Sumikura02 năm
Máy lạnh Sumikura SK-(H)120 (1.5Hp) Inverter9,950,000Sumikura02 năm
Máy lạnh Toshiba RAS-H10D2KCVG-V (1.0Hp) Inverter Gas R327,000,000Toshiba02 năm
Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter (1.5Hp) AR13TYGCDWKNSV10,000,000Samsung02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh Nagakawa 2.0Hp NIS-C18R2H08 Inverter10,100,000Nagakawa
Máy lạnh Sharp (1.0Hp) AH-XP10WHW Wifi Inverter7,400,000Sharp01 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh Hitachi RAS-X13CD (1.5Hp) inverter10,250,000Hitachi01 năm
Máy lạnh Hitachi Ras-F18CF (2.0Hp)10,400,000Hitachi01 năm
Máy lạnh Sharp inverter (1.5Hp) AH-XP13WMW7,800,000Sharp01 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh Casper HC-12IA32 (1.5Hp) inverter model 20217,350,000Casper03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP25VF (1.0Hp) Inverter8,400,000Mitsubishi Electric02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Hitachi EJ18CKV (2.0 Hp)10,600,000Hitachi02 năm
Máy lạnh Carrier CER 013 (1.5Hp)8,600,000Carrier02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Funiki Inverter (2.0Hp) HIC-18TMU10,800,000Funiki02 năm
Máy lạnh Midea MSAFA-18CRDN8 (2.0 Hp) Inverter10,800,000Midea03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5Hp RAS-H13C4KCVG-V10,950,000Toshiba02 năm
Máy lạnh LG inverter 1.5 Hp V13ENH17,900,000LG02 năm
Máy lạnh LG V13ENH (1.5Hp) Inverter7,900,000LG02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh treo tường Carrier GCVBE 013 (1.5 Hp) Inverter10,950,000Carrier02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh LG V13ENS (1.5 Hp) Inverter7,900,000LG02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh Sharp AH-X12XEW (1.5Hp) Inverter Gas R327,800,000Sharp01 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh LG Wifi V10API (1.0Hp) Inverter9,100,000LG02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy Lạnh Toshiba RAS-H13U2KSG-V (1.5Hp)8,600,000Toshiba02 năm
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5 (1.5Hp)9,300,000Mitsubishi Heavy02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Panasonic N12WKH-8 (1.5Hp) Gas R329,900,000Panasonic01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Máy lạnh Nagakawa 1.5Hp NIS-C12R2H08 Inverter6,800,000Nagakawa
Máy lạnh Mitsubishi Electric 1.5Hp MS-JS35VF9,400,000Mitsubishi Electric02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Daikin inverter 1.0Hp FTKB25WAVMV9,750,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Toshiba inverter 1.0Hp RAS-H10E2KCVG-V9,300,000Toshiba
Máy lạnh treo tường Gree GWC18KD-K6N0C4 (2.0 Hp)11,500,000Gree03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Electrolux ESV18CRO (2.0Hp) Inverter 11,500,000Electrolux01 năm
Máy lạnh Daikin FTF35UV1V (1.5 Hp) 10,100,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Samsung inverter (2.0Hp) AR18TYHYCWKNSV11,800,000Samsung02 năm
Máy lạnh Sharp Inverter (2.0Hp) AH-XP18YMW11,800,000Sharp01 năm
Máy lạnh Sharp inverter (2.0Hp) AH-XP18WMW11,800,000Sharp01 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh Fujitsu ASAG12CPTA-V / AOAG12CPTA-V (1.5Hp) Inverter Gas R329,400,000Fujitsu02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh General ASGG12JLTB-V (1.5Hp) Inverter11,900,000General02 năm
Máy lạnh Nagakawa NS-C24TL (2.5Hp)11,950,000Nagakawa02 năm
Máy lạnh treo tường Panasonic inverter (1.0Hp) CU/CS-WPU9WKH-8M10,600,000Panasonic01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Máy lạnh Daikin FTKC25UAVMV (1.0Hp) Inverter9,800,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Funiki SC24MMC2 (2.5Hp)12,200,000Funiki02 năm
Máy lạnh Aqua AQA-KCRV18WNM (2.0Hp) Inverter12,300,000Aqua02 năm
Máy lạnh Casper KC-18FC32 (2.0Hp) model 20219,700,000Casper03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Funiki (2.5Hp) HSC24TMU12,400,000Funiki02 năm
Máy lạnh treo tường Dairry (2.5Hp) DR24-SKC12,400,000Dairry
Máy lạnh Midea MSAB1-24CRN1 (2.5Hp)12,400,000Midea03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Reetech inverter 2.0Hp RTV18-TC-BI12,500,000Reetech02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Reetech RTV18-BFA (2.0Hp) Inverter 12,500,000Reetech02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Reetech RT18/RC18 (2.0Hp)9,950,000Reetech02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh treo tường Dairry (2.5Hp) DR24-LKC12,600,000Dairry
Máy lạnh Nagakawa 2.0Hp NS-C18R2H068,800,000Nagakawa
Máy lạnh Panasonic XPU9XKH-8 (1.0Hp) Inverter Gas R329,450,000Panasonic01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Máy lạnh LG Wifi V13API (1.5Hp) Inverter10,350,000LG02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh Casper HC-18IA32 (2.0Hp) inverter model 202112,800,000Casper
Máy lạnh treo tường Gree GWC18FD-K6D9A1W (2.0 Hp) Inverter12,800,000Gree03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Casper inverter 2.0Hp MC-18IS3312,900,000Casper03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh LG inverter 2.0 Hp V18ENF112,900,000LG02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh treo tường Dairry inverter (2.0Hp) i-DR18LKC12,900,000Dairry
Máy lạnh Akino AKN-18CINV1FA (2.0 Hp) Inverter12,900,000Akino02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh LG V18ENF (2.0 Hp) Inverter12,900,000LG02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh treo tường Toshiba inverter (1.5Hp) RAS-H13C3KCVG-V9,750,000Toshiba02 năm
Máy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP35VF (1.5Hp) Inverter10,500,000Mitsubishi Electric02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Casper inverter (2.0Hp) GC-18IS3313,000,000Casper03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Casper LC-24FS32 (2.5Hp) model 202113,000,000Casper03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Daikin FTKA35VAVMV (1.5 Hp) Inverter10,900,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh LG Wifi và Cảm biến bụi V10APF (1.0 Hp) Inverter10,700,000LG02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter (1.5Hp) MSY-GR35VF13,200,000Mitsubishi Electric02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Alaska AC-18WI (2.0 Hp) Inverter13,200,000Alaska02 năm thân máy, 04 năm máy nén
Máy lạnh Alaska AC-24WA (2.5Hp)13,200,000Alaska02 năm
Máy lạnh Casper 2.5Hp SC-24FS32 (model 2021)13,500,000Casper03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Daikin inverter 1.0Hp FTKY25WAVMV 11,950,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YXP-W5 (1.5Hp) Inverter Gas R3210,200,000Mitsubishi Heavy02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Panasonic inverter 1.0Hp CU/CS-WPU9XKH-810,600,000Panasonic01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Máy lạnh Sumikura SK-(H)240 (2.5Hp)13,800,000Sumikura02 năm
Máy lạnh Funiki Inverter (2.5Hp) HIC-24TMU13,900,000Funiki02 năm
Máy lạnh Toshiba inverter 1.5Hp RAS-H13E2KCVG-V11,700,000Toshiba
Máy lạnh treo tường Gree GWC18PC-K3D0P4 (2.0 Hp) Inverter13,900,000Gree03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Daikin inverter 1.5Hp FTKB35WAVMV12,200,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Hitachi XJ18CKV (2.0 Hp) Inverter14,300,000Hitachi02 năm
Máy lạnh General ASGA18FMTA-A (2.0Hp)14,350,000General02 năm
Máy lạnh Panasonic inverter 1.0Hp CU/CS-U9XKH-810,400,000Panasonic01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Máy lạnh treo tường Panasonic inverter (1.5Hp) CU/CS-WPU12WKH-8M12,600,000Panasonic01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Máy lạnh Daikin FTKC35UAVMV (1.5Hp) Inverter11,800,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Hitachi RAS-X18CD (2.0Hp) inverter14,800,000Hitachi01 năm
Máy lạnh LG Wifi và Cảm biến bụi V13APF (1.5 Hp) Inverter11,900,000LG02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh Alaska AC-24WI (2.5Hp) Inverter14,900,000Alaska02 năm thân máy, 04 năm máy nén
Máy lạnh Panasonic inverter 1.0Hp CU/CS-XU9XKH-811,400,000Panasonic01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Máy lạnh Panasonic 2.0 Hp CU/CS-N18XKH-814,950,000Panasonic01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Máy lạnh Reetech RT24/RC24 (2.5Hp)13,800,000Reetech02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter (2.0Hp) AR18TYGCDWKNSV15,300,000Samsung02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh Carrier CER 018 (2.0 Hp)12,500,000Carrier02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Samsung AR18TYHQASINSV (2.0Hp) Inverter11,500,000Samsung02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh Panasonic XPU12XKH-8 (1.5Hp) Inverter Gas R3211,600,000Panasonic01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Máy lạnh Casper inverter GC-18IS32 (2.0Hp) model 202113,000,000Casper03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh treo tường Dairry inverter (2.5Hp) i-DR24LKC15,800,000Dairry
Máy lạnh Toshiba Inverter (2.0Hp) RAS-H18C4KCVG-V15,900,000Toshiba02 năm
Máy lạnh Sharp AH-X18XEW (2.0Hp) Inverter Gas R3211,400,000Sharp01 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh Casper inverter (2.5Hp) GC-24IS3316,100,000Casper03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Casper HC-24IA32 (2.5Hp) inverter model 202116,100,000Casper03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Toshiba RAS-H18U2KSG-V (2.0Hp)13,800,000Toshiba02 năm
Máy lạnh Nagakawa 2.5Hp NS-C24R2H0611,950,000Nagakawa
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.0Hp SRK10YXS-W512,200,000Mitsubishi Heavy02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Sumikura SK-(H)180 (2.0Hp) Inverter16,600,000Sumikura02 năm
Máy lạnh Panasonic inverter 1.5Hp CU/CS-WPU12XKH-812,900,000Panasonic01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Máy lạnh Daikin inverter 1.5Hp FTKY35WAVMV15,000,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh treo tường Gree GWC24KE-K6N0C4 (2.5 Hp)17,200,000Gree03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5 (2.0Hp)14,050,000Mitsubishi Heavy02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh treo tường Gree GWC24FE-K6D0A1W (2.5 Hp) Inverter17,300,000Gree03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Panasonic VU9UKH-8 (1.0Hp) Inverter sang trọng 15,900,000Panasonic01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Máy lạnh Panasonic inverter 1.5Hp CU/CS-U12XKH-812,550,000Panasonic01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Máy lạnh Daikin FTKZ25VVMV (1.0Hp) Inverter15,100,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Reetech RTV24-BFA (2.5Hp) Inverter 14,600,000Reetech02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Fujitsu ASAG18CPTA-V/AOAG18CPTA-V (2.0Hp) Inverter Gas R3215,550,000Fujitsu02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Daikin FTC50NV1V (2.0Hp) Gas R3215,500,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Mitsubishi Electric 2.0Hp MS-JS50VF14,950,000Mitsubishi Electric02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Panasonic inverter 1.5Hp CU/CS-XU12XKH-814,200,000Panasonic01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Máy lạnh General ASGA24FMTA-A (2.5Hp)18,500,000General02 năm
Máy lạnh General ASGA18JCC (2.0Hp) Inverter18,500,000General02 năm
Máy lạnh treo tường Gree GWC24PD-K3D0P4 (2.5 Hp) Inverter18,600,000Gree03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh treo tường Toshiba inverter (2.0Hp) RAS-H18C3KCVG-V14,800,000Toshiba02 năm
Máy lạnh Daikin FTKA50UAVMV (2.0 Hp) Inverter16,800,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh treo tường Panasonic inverter (2.0Hp) CU/CS-WPU18WKH-8M19,500,000Panasonic01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Máy lạnh treo tường Carrier GCVBE 018 (2.0 Hp) Inverter15,450,000Carrier02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.5Hp SRK13YXS-W514,500,000Mitsubishi Heavy02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Toshiba inverter 2.0Hp RAS-H18E2KCVG-V16,300,000Toshiba
Máy Lạnh Toshiba RAS-H24U2KSG-V (2.5Hp)16,450,000Toshiba02 năm
Máy lạnh Daikin inverter 2.0Hp FTKB50WAVMV17,900,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Samsung AR24TYHYCWKNSV (2.5Hp) Inverter15,600,000Samsung02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh Panasonic VU12UKH-8 (1.5Hp) Inverter sang trọng 19,400,000Panasonic01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Máy lạnh Panasonic 2.5 Hp CU/CS-N24XKH-821,000,000Panasonic01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Máy lạnh Daikin FTKZ35VVMV (1.5Hp) Inverter18,150,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Daikin Emura FTXJ inverter (nhập khẩu Tiệp Khắc) FTXJ25NVMVW 1.0Hp16,050,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh LG inverter 2.5 Hp V24ENF115,900,000LG02 năm
Máy lạnh LG V24ENF (2.5 Hp) Inverter 15,900,000LG02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP50VF (2.0Hp) Inverter17,200,000Mitsubishi Electric02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24CS-S5 (2.5Hp)18,500,000Mitsubishi Heavy02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YXP-W5 (2Hp) Inverter Gas R3217,000,000Mitsubishi Heavy02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Daikin FTKC50UVMV (2.0Hp) Inverter19,900,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Fujitsu ASAG24CPTA-V / AOAG24CPTA-V (2.5Hp) Inverter Gas R3220,000,000Fujitsu02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Panasonic XPU18XKH-8 (2.0Hp) Inverter Gas R3218,100,000Panasonic01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Máy lạnh General ASGA24JCC (2.5Hp) Inverter24,300,000General02 năm
Máy lạnh Toshiba inverter 2.5Hp RAS-H24E2KCVG-V21,300,000Toshiba
Máy lạnh Panasonic inverter 2.0Hp CU/CS-WPU18XKH-819,700,000Panasonic01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Máy lạnh Mitsubishi Electric 2.5Hp MS-JS60VF21,000,000Mitsubishi Electric02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Daikin FTC60NV1V (2.5Hp) Gas R3221,700,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Daikin FTKA60UAVMV (2.5 Hp) Inverter22,000,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Daikin inverter 2.0Hp FTKY50WVMV 22,600,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Panasonic inverter 2.0Hp CU/CS-U18XKH-820,150,000Panasonic01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK25CSS-S5 (2.5Hp)21,900,000Mitsubishi Heavy02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Daikin inverter 2.5Hp FTKB60WAVMV 23,600,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Panasonic inverter 2.0Hp CU/CS-XU18XKH-821,500,000Panasonic01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Máy lạnh Daikin Emura FTXJ inverter (nhập khẩu Tiệp Khắc) FTXJ35NVMVW 1.5Hp18,700,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP60VF (2.5 Hp) Inverter 23,200,000Mitsubishi Electric02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 2.0Hp SRK18YXS-W521,600,000Mitsubishi Heavy02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh treo tường Panasonic inverter (2.5Hp) CU/CS-WPU24WKH-8M25,900,000Panasonic01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24YW-W5 (2.5Hp) Inverter - Gas R3222,000,000Mitsubishi Heavy02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Panasonic inverter 2.5Hp CU/CS-XPU24XKH-824,700,000Panasonic01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Máy lạnh Panasonic VU18UKH-8 (2.0Hp) Inverter sang trọng 28,950,000Panasonic01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Máy lạnh Daikin FTKC60UVMV (2.5Hp) Inverter27,700,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Daikin FTKZ50VVMV (2.0Hp) Inverter28,100,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 2.5Hp SRK24YXS-W523,900,000Mitsubishi Heavy02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Panasonic inverter 2.5Hp CU/CS-WPU24XKH-826,500,000Panasonic01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Máy lạnh Daikin FTKC71UVMV (3.0Hp) Inverter30,500,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Panasonic inverter 2.5Hp CU/CS-U24XKH-827,500,000Panasonic01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Máy lạnh Daikin inverter 2.5Hp FTKY60WVMV30,750,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Panasonic inverter 2.5Hp CU/CS-XU24XKH-829,300,000Panasonic01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Máy lạnh Daikin inverter 3.0Hp FTKY71WVMV33,200,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Daikin FTKZ60VVMV (2.5Hp) Inverter36,350,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Daikin FTKZ71VVMV (3.0Hp) Inverter41,000,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần(182 sản phẩm)Xem tất cả
Máy lạnh âm trần Midea MCD-18CRN1 (2.0Hp)15,200,000Midea02 năm
Máy lạnh âm trần Midea (2.0Hp) MCD1-18CRN815,400,000Midea02 năm
Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C1836 (2.0Hp)16,000,000Nagakawa02 năm
Máy lạnh âm trần Dairry (2.0Hp) C-DR18KC16,200,000Dairry
Máy lạnh âm trần 2 chiều Dairry (2.0Hp) C-DR18KH16,300,000Dairry
Máy lạnh âm trần Nagakawa 2.0Hp NT-C18R1M0316,500,000Nagakawa02 năm
Máy lạnh âm trần Funiki CC18 (2.0Hp)16,600,000Funiki02 năm
Máy lạnh âm trần Nagakawa 2.0Hp NT-A18R1M0317,000,000Nagakawa02 năm
Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-180 (2.0Hp)18,300,000Sumikura02 năm
Máy lạnh âm trần Sharp GX-A18UCW (2.0Hp)18,500,000Sharp01 năm
Máy lạnh âm trần Dairry (3.0Hp) C-DR28KC19,100,000Dairry
Máy lạnh âm trần Casper CC-18TL22 (2.0Hp)19,300,000Casper02 năm
Máy lạnh âm trần Reetech RGT18/RC18 (2.0Hp) 19,300,000Reetech02 năm
Máy lạnh âm trần Funiki CC24 (2.5Hp)19,800,000Funiki02 năm
Máy lạnh âm trần LG ATNQ12GULA1 (1.5Hp) Inverter - 1 hướng thổi19,900,000LG01 năm
Máy lạnh âm trần Midea MCD-28CRN1 (3.0Hp)20,000,000Midea02 năm
Máy lạnh âm trần 2 chiều Dairry (3.0Hp) C-DR28KH20,200,000Dairry
Máy lạnh âm trần Midea (2.5Hp) MCD1-24CRN820,500,000Midea02 năm
Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C2836 (3.0Hp)20,500,000Nagakawa02 năm
Máy lạnh âm trần Samsung AC052NN4SEC/EA (2.0 Hp)21,100,000Samsung02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Alaska AF-24C (2.5 Hp) 21,300,000Alaska01 năm thân máy, 02 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Sharp GX-A24UCW (2.5Hp)22,000,000Sharp01 năm
Máy lạnh âm trần Nagakawa 3.0Hp NT-C28R1M0322,200,000Nagakawa02 năm
Máy lạnh âm trần Samsung inverter AC052TN4DKC/EA (2.0Hp)22,300,000Samsung02 năm
Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-240 (2.5Hp)22,300,000Sumikura02 năm
Máy lạnh âm trần LG ATNQ18GPLE7 (2.0Hp) Inverter22,600,000LG01 năm
Máy lạnh âm trần Panasonic S18PU1H5 (2.0Hp)21,300,000Panasonic01 năm
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ13MV1 (1.5Hp)19,500,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-280 (3.0Hp)23,200,000Sumikura02 năm
Máy lạnh âm trần Samsung AC071NN4SEC/EA (2.5 Hp)23,300,000Samsung02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Reetech RGT24/RC24 (2.5Hp)23,400,000Reetech02 năm
Máy lạnh âm trần Samsung AC052JN4DEH/AF (2.0 Hp) Inverter 2 chiều23,500,000Samsung02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Panasonic S18PU2H5 (2.0 Hp) Inverter23,500,000Panasonic01 năm
Máy lạnh âm trần Panasonic S22PU1H5 (2.5Hp)23,500,000Panasonic01 năm
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP (2.0Hp) inverter23,800,000Toshiba01 năm
Máy lạnh âm trần cassette Daikin FCRN50FXV1V (2.0 Hp)20,500,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Panasonic inverter 2.0 Hp S-1821PU3H 24,150,000Panasonic01 năm
Máy lạnh âm trần Daikin inverter 1.5Hp FFFC35AVM21,300,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC40DVM (1.5Hp) Inverter 1 pha21,000,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Midea inverter (2.5Hp) MCD-24CRDN824,500,000Midea02 năm
Máy lạnh âm trần Samsung AC071JN4DEH/AF (3.0 Hp) Inverter 2 chiều24,500,000Samsung02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CNV-S5 (2.0Hp)21,700,000Mitsubishi Heavy02 năm
Máy lạnh âm trần LG ATNQ18GTLA1 (2Hp) Inverter - 1 hướng thổi24,800,000LG01 năm
Máy lạnh âm trần LG ATNQ24GPLE7 (2.5Hp) Inverter24,900,000LG01 năm
Máy lạnh âm trần Daikin (2.0Hp) FCC50AV1V lọc khí Ion-Plasma22,200,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Samsung inverter (3.0Hp) AC071TN4DKC-EA25,500,000Samsung02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần 2 chiều Dairry (4.0Hp) C-DR36KH25,800,000Dairry
Máy lạnh âm trần Funiki CC36MAC (4.0 Hp)26,600,000Funiki02 năm
Máy lạnh âm trần Funiki CC36 (4.0Hp)26,600,000Funiki02 năm
Máy lạnh âm trần Midea MCD-36CRN1 (4.0Hp)26,600,000Midea02 năm
Máy lạnh âm trần Panasonic S25PU1H5 (3.0Hp)24,800,000Panasonic01 năm
Máy lạnh âm trần Dairry (4.0Hp) C-DR36KC26,800,000Dairry
Máy lạnh âm trần Alaska AF-24CI (2.5 Hp) Inverter26,800,000Alaska02 năm thân máy, 04 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Midea (4.0Hp) MCD1-36CRN826,900,000Midea02 năm
Máy lạnh âm trần Daikin FFF50BV1 (2.0 Hp) Inverter27,200,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Samsung AC090NN4SEC/EA (3.0 Hp)27,500,000Samsung02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Sharp GX-A30UCW (3.5Hp)27,700,000Sharp01 năm
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP (3.0Hp) inverter27,900,000Toshiba01 năm
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ18MV1 (2.0Hp)24,400,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-360 (4.0Hp)28,600,000Sumikura02 năm
Máy lạnh âm trần Sharp GX-A36UCW (4.0Hp) - 3 pha29,200,000Sharp01 năm
Máy lạnh âm trần Panasonic (3.0Hp) S28PU1H529,500,000Panasonic01 năm
Máy lạnh âm trần Midea MCD-50CRN1 (5.5Hp) - 3 Pha29,500,000Midea02 năm
Máy lạnh âm trần 2 chiều Dairry (5.0Hp) C-DR50KH29,700,000Dairry
Máy lạnh âm trần Midea (5.5Hp) MCD1-50CRN829,800,000Midea02 năm
Máy lạnh âm trần Dairry (5.0Hp) C-DR50KC29,800,000Dairry
Máy lạnh âm trần LG Inverter (3.5Hp) ATNQ30GNLE7 - 3 Pha29,950,000LG01 năm
Máy lạnh âm trần Daikin inverter 2.0Hp FFFC50AVM25,950,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC50DVM Inverter (2.0Hp) 1 pha26,000,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Panasonic S21PU2H5 (2.5 Hp) Inverter30,200,000Panasonic01 năm
Máy lạnh âm trần Samsung AC100NN4SEC/EA (4.0Hp) 3 pha30,200,000Samsung02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Casper CC-36TL22 (4.0Hp) - 3 Pha30,400,000Casper02 năm
Máy lạnh âm trần Nagakawa 4.0Hp NT-C36R1M0330,700,000Nagakawa02 năm
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy Inverter tiêu chuẩn (3.0Hp) FDT71VH30,800,000Mitsubishi Heavy02 năm
Máy lạnh âm trần Panasonic inverter 2.5 Hp S-1821PU3H30,900,000Panasonic01 năm
Máy lạnh âm trần Panasonic S30PU1H5 (3.5Hp)31,000,000Panasonic01 năm
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CNV-S5 (3.0Hp)26,600,000Mitsubishi Heavy02 năm
Máy lạnh âm trần Nagakawa 5.0Hp NT-C50R1M0331,300,000Nagakawa02 năm
Máy lạnh âm trần Alaska AF-50C (5.0 Hp) 31,500,000Alaska01 năm thân máy, 02 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Samsung AC090JN4DEH/AF (3.5 Hp) Inverter 2 chiều31,500,000Samsung02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần cassette Daikin FCRN60FXV1V (2.5 Hp)26,950,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Panasonic S24PU2H5 (3.0 Hp) Inverter31,800,000Panasonic01 năm
Máy lạnh âm trần Samsung AC120NN4SEC/EA (5.0Hp) (1-3 pha)31,800,000Samsung02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Panasonic inverter 3.0 Hp S-2430PU3H31,900,000Panasonic01 năm
Máy lạnh âm trần Panasonic 3.5Hp S-30PU1H5B32,000,000Panasonic01 năm
Máy lạnh âm trần Dairry (6.0Hp) C-DR60KC32,100,000Dairry
Máy lạnh âm trần 2 chiều Dairry (6.0Hp) C-DR60KH32,500,000Dairry
Máy lạnh âm trần Funiki CC50 (5.5Hp) - 3 Pha32,500,000Funiki02 năm
Máy lạnh âm trần Samsung inverter (4.0Hp) AC100TN4DKC-EA32,700,000Samsung02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần cassette Daikin FCRN71FXV1V (3.0 Hp)27,950,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Reetech RGT36/RC36 (1 pha-3 pha) (4.0Hp) 32,950,000Reetech02 năm
Máy lạnh âm trần Samsung AC100JN4DEH/AF (4.0 Hp) Inverter 2 chiều33,100,000Samsung02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Daikin (3.0Hp) FCC60AV1V lọc khí Ion-Plasma28,900,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Panasonic S40PU1H5 (4.5Hp)33,200,000Panasonic01 năm
Máy lạnh âm trần Sharp GX-A42UCW (5.0Hp) - 3 pha33,200,000Sharp01 năm
Máy lạnh âm trần LG ATNQ36GNLE7 (4.0Hp) Inverter33,500,000LG01 năm
Máy lạnh âm trần Daikin FCF50CVM (2.0Hp) Inverter Gas R3228,550,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Samsung inverter (4.0Hp) AC100TN4DKC-EA - 3 pha33,700,000Samsung02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Daikin FFF60BV1 (2.5 Hp) Inverter33,700,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Panasonic S30PU2H5 (3.5 Hp) Inverter33,900,000Panasonic01 năm
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ21MV1 (2.5Hp)29,300,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VG/SRC50ZSX-S (2.0 Hp) Inverter28,700,000Mitsubishi Heavy02 năm
Máy lạnh âm trần 360 độ Samsung inverter AC071TN4PKC/EA (3.0Hp)34,200,000Samsung02 năm
Máy lạnh âm trần Daikin (3.5Hp) FCC85AV1V lọc khí Ion-Plasma30,400,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Panasonic inverter 3.5 Hp S-2430PU3H34,400,000Panasonic01 năm
Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-500 (5.5Hp)34,800,000Sumikura02 năm
Máy lạnh âm trần cassette Daikin FCRN71FXV1V (3.0 Hp) 3 Pha29,700,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Midea inverter (6.0Hp) MCD-50CRDN835,400,000Midea02 năm
Máy lạnh âm trần Reetech RGT48/RC48 (5.5Hp) 3 Pha35,900,000Reetech02 năm
Máy lạnh âm trần Casper inverter (4.0Hp) CC-36IS3335,950,000Casper03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Daikin inverter 2.5Hp FFFC60AVM31,100,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC60DVM Inverter (2.5Hp) 1 pha31,050,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Samsung inverter (4.5Hp) AC120TN4DKC-EA36,300,000Samsung02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71VG/FDC71VNP (3.0 Hp) Inverter30,800,000Mitsubishi Heavy02 năm
Máy lạnh âm trần Daikin (3.5Hp) FCC85AV1V - 3 pha lọc khí Ion-Plasma32,300,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP (4.0Hp) inverter36,600,000Toshiba01 năm
Máy lạnh âm trần Samsung AC120JN4DEH/AF (5.0 Hp) Inverter 2 chiều36,700,000Samsung02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Panasonic 5.5Hp S-50PU1H5B - 3 Pha36,800,000Panasonic01 năm
Máy lạnh âm trần Casper CC-50TL22 (5.0Hp) - 3 Pha36,900,000Casper02 năm
Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-600 (6.0Hp)37,000,000Sumikura02 năm
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ26MV1 (3.0Hp)31,700,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Panasonic inverter 4.0Hp S-3448PU3H37,400,000Panasonic01 năm
Máy lạnh âm trần cassette Daikin FCRN100FXV1V (4.0 Hp)31,900,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Panasonic S34PU2H5 (4.0 Hp) Inverter37,700,000Panasonic01 năm
Máy lạnh âm trần Samsung AC140JN4DEH/AF (6.0 Hp) Inverter 2 chiều37,900,000Samsung02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Samsung inverter (4.5Hp) AC120TN4DKC-EA - 3 pha38,000,000Samsung02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần LG ATNQ48GMLE7 (5.0Hp) Inverter38,100,000LG01 năm
Máy lạnh âm trần Panasonic inverter 5.0Hp S-3448PU3H38,350,000Panasonic01 năm
Máy lạnh âm trần Samsung inverter (5.5Hp) AC140TN4DKC-EA38,450,000Samsung02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần cassette Daikin FCRN100FXV1V (4.0 Hp) 3 pha32,800,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ30MV1 (3.5Hp)33,100,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Daikin inverter 3.0Hp FFFC71AVM33,600,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC71DVM Inverter (3.0Hp) 3 pha33,500,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC71DVM Inverter (3.0Hp) 1 pha33,500,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Samsung inverter (5.5Hp) AC140TN4DKC-EA- 3 pha39,400,000Samsung02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1251UP (5.0Hp) inverter39,500,000Toshiba01 năm
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CSV-S5 (4.0Hp) 3 Pha33,600,000Mitsubishi Heavy02 năm
Máy lạnh âm trần Daikin (4.0Hp) FCC100AV1V - 3 pha lọc khí Ion-Plasma36,000,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Panasonic S43PU2H5 (5.0 Hp) Inverter40,500,000Panasonic01 năm
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC85DVM Inverter (3.5Hp) 3 pha35,000,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC85DVM Inverter (3.5Hp) 1 pha35,000,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Alaska AF-50CI (5.0Hp) Inverter40,800,000Alaska02 năm thân máy, 04 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Reetech RGT60/RC60 (6.5Hp) 3 Pha40,800,000Reetech02 năm
Máy lạnh âm trần Casper Inverter (5.5Hp) CC-48IS3341,100,000Casper03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Panasonic S50PU1H5 (6.0Hp)37,000,000Panasonic01 năm
Máy lạnh âm trần Daikin FCF60CVM (2.5Hp) Inverter Gas R3236,200,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần 360 độ Samsung inverter AC100TN4PKC/EA (4.0Hp)41,900,000Samsung02 năm
Máy lạnh âm trần cassette Daikin FCRN125FXV1V (5.0 Hp) 3 pha35,800,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Daikin FCF71CVM-1 pha (3.0Hp) Inverter Gas R3237,600,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CSV-S5 (5.0Hp) 3 Pha37,300,000Mitsubishi Heavy02 năm
Máy lạnh âm trần Panasonic S48PU2H5 (6.0 Hp) Inverter44,000,000Panasonic01 năm
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ36MV1 (4.0Hp)37,800,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Daikin (5.0Hp) FCC125AV1V - 3 pha lọc khí Ion-Plasma39,100,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Panasonic inverter 6.0Hp S-3448PU3H44,200,000Panasonic01 năm
Máy lạnh âm trần Daikin FCF71CVM-3 pha (3.0Hp) Inverter Gas R3239,400,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100VG/FDC90VNP (3.5 Hp) Inverter38,500,000Mitsubishi Heavy02 năm
Máy lạnh âm trần 360 độ Samsung inverter AC100TN4PKC/EA (4.0Hp) - 3 pha46,100,000Samsung02 năm
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC100DVM Inverter (4.0Hp) 3 pha39,700,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC100DVM Inverter (4.0Hp) 1 pha39,700,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Daikin (5.5Hp) FCC140AV1V - 3 pha lọc khí Ion-Plasma41,600,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần 360 độ Samsung inverter AC120TN4PKC/EA (4.5Hp) 47,600,000Samsung02 năm
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT140CSV-S5 (5.5Hp) 3 Pha40,900,000Mitsubishi Heavy02 năm
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ42MV1 (4.5Hp)41,400,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần 360 độ Samsung inverter AC120TN4PKC/EA (4.5Hp) - 3 pha48,800,000Samsung02 năm
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100VG/FDC100VNP (4.0 Hp) Inverter42,400,000Mitsubishi Heavy02 năm
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC125DVM Inverter (5.0Hp) 3 pha43,400,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Daikin FCF100CVM-1 pha (4.0Hp) Inverter Gas R3244,600,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ48MV1 (5.0Hp)45,200,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần 360 độ Samsung inverter AC140TN4PKC/EA (5.0Hp)53,000,000Samsung02 năm
Máy lạnh âm trần Daikin FCF100CVM-3 pha (4.0Hp) Inverter Gas R3246,900,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần 360 độ Samsung inverter AC140TN4PKC/EA (5.0Hp) - 3 pha54,900,000Samsung02 năm
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC140DVM Inverter (5.5Hp) 3 pha47,300,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Daikin FCF125CVM-1 pha (5.0Hp) Inverter Gas R3248,500,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Daikin FCF125CVM-3 pha (5.0Hp) Inverter Gas R3251,100,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BALCM (5.5Hp) Inverter - 3 pha60,950,000Mitsubishi Electric02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BALCM (5.5Hp) Inverter60,950,000Mitsubishi Electric02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Daikin FCF140CVM-1 pha (5.5Hp) Inverter Gas R3252,600,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125VG/FDC125VNA (5.0 Hp) Inverter53,000,000Mitsubishi Heavy02 năm
Máy lạnh âm trần Daikin FCF140CVM-3 pha (5.5Hp) Inverter Gas R3255,400,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT140VG/FDC140VNA (5.5 Hp) Inverter 55,600,000Mitsubishi Heavy02 năm
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BALCM (6.0Hp) Inverter - 3 Pha68,400,000Mitsubishi Electric02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BALCM (6.0Hp) Inverter68,400,000Mitsubishi Electric02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa không khí Packaged(0 sản phẩm)Xem tất cả
Chưa có sản phẩm nào
Máy lạnh tủ đứng(59 sản phẩm)Xem tất cả
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC18 (2.0Hp)15,200,000Funiki02 năm
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC21MMC (2.2 Hp)16,300,000Funiki02 năm
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-210 (2.5Hp)17,200,000Sumikura02 năm
Máy lạnh tủ đứng Midea MFPA-28CRN1 (3.0 Hp)18,000,000Midea02 năm
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC27 (3.0Hp)18,500,000Funiki02 năm
Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C18FFH (2.0Hp) 18,500,000Panasonic01 năm
Máy lạnh tủ đứng Alaska AF-24FC/AFO-24FC (2.5 Hp)18,900,000Alaska01 năm thân máy, 02 năm máy nén
Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C28 DH+ (3.0Hp)19,500,000Nagakawa02 năm
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF24/RC24 (2.5Hp)19,700,000Reetech02 năm
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL11/22 (2.0Hp)19,800,000Casper02 năm
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-280 (3.0Hp)20,500,000Sumikura02 năm
Máy lạnh tủ đứng Gree (2.5 Hp) GVC24AL-K6NNC7A21,700,000Gree02 năm
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-28TL11/22 (3.0Hp)21,900,000Casper02 năm
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ24GS1A4 (2.5Hp) Inverter24,500,000LG01 năm
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-360 (4.0Hp)25,800,000Sumikura02 năm
Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C28FFH (3.0Hp) 27,700,000Panasonic01 năm
Máy lạnh tủ đứng Midea MFJJ-50CRN1 (5.5 Hp)28,700,000Midea02 năm
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ30GR5A4 (3.0Hp) Inverter29,000,000LG01 năm
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36/RC36 (4.0Hp)29,900,000Reetech02 năm
Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C50 DH+ (5.0Hp)30,100,000Nagakawa02 năm
Máy lạnh tủ đứng Alaska AF-50FC/AFO-50FC (5.0Hp)30,500,000Alaska01 năm thân máy, 02 năm máy nén
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC50 (5.5Hp)31,600,000Funiki02 năm
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy 2.5Hp FDF71CNV-S527,300,000Mitsubishi Heavy02 năm
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1V (3.0Hp) - 1 Pha28,700,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-3GAKD (3.0Hp)33,900,000Mitsubishi Electric02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF48/RC48 (5.0Hp) - 3 Pha33,900,000Reetech02 năm
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-500 (5.0Hp)34,200,000Sumikura02 năm
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-600 (6.0Hp)35,100,000Sumikura02 năm
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL11/22 (5.0Hp) - 3 Pha35,300,000Casper02 năm
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1V (3.0Hp) - 3 Pha30,450,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh tủ đứng LG inverter (4.0Hp) APNQ36GR5A436,400,000LG01 năm
Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C45FFH (5.0Hp) - 3 Pha37,000,000Panasonic01 năm
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E4 (5.0Hp) Inverter40,000,000LG01 năm
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V (4.0Hp) - 1 Pha34,350,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-4GAKD (4.0Hp)40,500,000Mitsubishi Electric02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA50AMVM (2.0Hp) inverter34,850,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V (4.0Hp) - 3 Pha35,250,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy 5.0Hp FDF125CSV-S5 - 3 pha35,800,000Mitsubishi Heavy02 năm
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60/RC60 (6.5Hp) - 3 Pha42,900,000Reetech02 năm
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125BXV1V (5.0Hp) - 3 Pha38,000,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh tủ đứng Samsung inverter 4.0Hp AC036KNPDEC44,900,000Samsung01 năm
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-5GAKD (5.0Hp)45,700,000Mitsubishi Electric02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy 5.5Hp FDF140CSV-S5 - 3 pha38,900,000Mitsubishi Heavy02 năm
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA60AMVM (2.5Hp) inverter40,550,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-6GAKD (6.0Hp)50,800,000Mitsubishi Electric02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA71AMVM (3.0Hp) inverter -1 pha44,800,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh tủ đứng Samsung inverter (5.5Hp) AC048KNPDEC - 3 pha53,500,000Samsung01 năm
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA71AMVM (3.0Hp) inverter - 3 pha46,650,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140BXV1V (5.5Hp) - 3 Pha47,100,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-960 (10.0Hp)61,200,000Sumikura02 năm
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA100AMVM (4.0Hp) inverter - 1 pha52,700,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN160BXV1V (6.0Hp) - 3 Pha54,000,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA100AMVM (4.0Hp) inverter - 3 pha55,050,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-1200 (12.0Hp)65,700,000Sumikura02 năm
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA125AMVM (5.0Hp) inverter - 1 pha57,250,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA125AMVM (5.0Hp) inverter - 3 pha59,800,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA140AMVM (6.0Hp) inverter - 1 pha62,200,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ100LFA0 (10.0Hp) 76,200,000LG01 năm
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA140AMVM (6.0Hp) inverter - 3 pha64,950,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần(78 sản phẩm)Xem tất cả
Máy lạnh áp trần Reetech RU12/RC12 (1.5Hp)14,300,000Reetech02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Nagakawa NV-C185Q (2.0Hp)16,800,000Nagakawa02 năm
Máy lạnh áp trần Reetech RU18/RC18 (2.0Hp)16,950,000Reetech02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1 (1.5Hp)16,000,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Reetech RU24/RC24 (2.5Hp)19,600,000Reetech02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Daikin inverter 1.5Hp FHFC40DV117,200,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Midea MUB-28CR (3.0Hp)20,650,000Midea02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Nagakawa NV-C285Q (3.0Hp)22,300,000Nagakawa02 năm
Máy lạnh áp trần Panasonic D24DTH5 (2.5Hp)23,600,000Panasonic01 năm
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ18MV1 (2.0Hp)20,150,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Daikin inverter 2.0Hp FHFC50DV121,600,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-280 (3.0Hp)25,550,000Sumikura02 năm
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE561CP (2.0Hp) inverter27,300,000Toshiba01 năm
Máy lạnh áp trần Midea MUB-36CR (4.0Hp)27,850,000Midea02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ21MV1 (2.5Hp)24,350,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-360 (4.0Hp)28,750,000Sumikura02 năm
Máy lạnh áp trần Panasonic D28DTH5 (3.0Hp)29,600,000Panasonic01 năm
Máy lạnh áp trần Reetech RU36/RC36 (4.0Hp) - 3 Pha 30,050,000Reetech02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Reetech RU36/RC36 (4.0Hp) - 1 Pha30,050,000Reetech02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE40VG (1.5Hp) Siêu cao cấp30,100,000Mitsubishi Heavy02 năm
Máy lạnh áp trần Daikin inverter 2.5Hp FHFC60DV126,100,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV (2.0Hp) Inverter26,600,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Midea MUB-50CR (5.0Hp) - 3 pha32,000,000Midea02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ24MV1 (3.0Hp)27,550,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1 (3.5Hp)27,700,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Panasonic D34DTH5 (4.0Hp)32,900,000Panasonic01 năm
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE60VG (2.5Hp) Siêu cao cấp33,150,000Mitsubishi Heavy02 năm
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE801CP (3.0Hp) inverter33,200,000Toshiba01 năm
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PC-3KAK (3.0Hp)33,250,000Mitsubishi Electric02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Midea MUB-60CR (6.0Hp) - 3 pha33,750,000Midea02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-500 (5.0Hp) 3 Pha34,550,000Sumikura02 năm
Máy lạnh áp trần Daikin inverter 3.0Hp FHFC71DV1 - 3 pha29,550,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Daikin inverter 3.0Hp FHFC71DV129,550,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Daikin inverter 3.5Hp FHFC85DV1 - 3 pha29,700,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Daikin inverter 3.5 Hp FHFC85DV129,700,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Nagakawa NV-C505Q (5.0Hp) 3 Pha35,400,000Nagakawa02 năm
Máy lạnh áp trần Panasonic D43DTH5 (5.0Hp)35,800,000Panasonic01 năm
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1 (4.0Hp)31,600,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Reetech RU48/RC48 (5.0Hp) - 3 Pha38,000,000Reetech02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE71VG (3.0Hp) Tiêu chuẩn33,400,000Mitsubishi Heavy02 năm
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE71VG (3.0Hp) Siêu cao cấp33,400,000Mitsubishi Heavy02 năm
Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV (2.5Hp) Inverter33,150,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-600 (6.0Hp) 3 pha39,250,000Sumikura02 năm
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PC-4KAK (4.0Hp)39,350,000Mitsubishi Electric02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P18KA (2.0Hp) Inverter39,950,000Mitsubishi Electric02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Daikin inverter 4.0 Hp FHFC100DV1 - 3 pha33,900,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Daikin inverter 4.0 Hp FHFC100DV133,900,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Panasonic D50DTH5 (6.0Hp)40,500,000Panasonic01 năm
Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV (3.0Hp) Inverter - 1 Pha34,300,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1 (4.5Hp)34,700,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P24KA (3.0Hp) Inverter41,850,000Mitsubishi Electric02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE1001CP (4.0Hp) inverter42,200,000Toshiba01 năm
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P30KA (3.5Hp) Inverter42,700,000Mitsubishi Electric02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV (3.0Hp) Inverter - 3 Pha36,150,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Daikin inverter 5.0 Hp FHFC125DV1 - 3 pha37,200,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1 (5.0Hp)37,700,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Reetech RU60/RC60 (6.5Hp) - 3 Pha44,600,000Reetech02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PC-5KAK (5.0Hp)45,400,000Mitsubishi Electric02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE100VG (4.0Hp) Cao cấp - 1 Pha39,900,000Mitsubishi Heavy02 năm
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE1251CP (5.0Hp) inverter47,300,000Toshiba01 năm
Máy lạnh áp trần Daikin inverter 6.0 Hp FHFC140DV1 - 3 pha40,400,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV (4.0Hp) Inverter - 1 Pha40,700,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PC-6KAK (6.0Hp)50,500,000Mitsubishi Electric02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P36KA (4.0Hp) Inverter50,600,000Mitsubishi Electric02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV (4.0Hp) Inverter - 3 Pha42,900,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE100VG (4.0Hp) Cao cấp - 3 Pha43,800,000Mitsubishi Heavy02 năm
Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMA (5.0Hp) Inverter - 1 Pha44,300,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMA (5.0Hp) Inverter - 3 Pha46,900,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMA (6.0Hp) Inverter - 1 Pha48,050,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMA (6.0Hp) Inverter - 3 Pha50,900,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG (5.0Hp) Cao cấp - 1 Pha54,500,000Mitsubishi Heavy02 năm
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG (5.0Hp) Cao cấp - 3 Pha57,700,000Mitsubishi Heavy02 năm
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE140VG (6.0Hp) Cao cấp - 1 Pha57,900,000Mitsubishi Heavy02 năm
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P42KA (5.0Hp) Inverter - 3 Pha71,990,000Mitsubishi Electric02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P42KA (5.0Hp) Inverter71,990,000Mitsubishi Electric02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE140VG (6.0Hp) Cao cấp - 3 Pha61,500,000Mitsubishi Heavy02 năm
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P48KA (5.5Hp) Inverter - 3 Pha80,300,000Mitsubishi Electric02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P48KA (5.5Hp) Inverter80,300,000Mitsubishi Electric02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Hệ thống điều hòa VRV(0 sản phẩm)Xem tất cả
Chưa có sản phẩm nào
Hệ thống điều hòa Multi(105 sản phẩm)Xem tất cả
Bộ chuyển đổi tín hiệu remote dàn lạnh âm trần BRC086A2R21,250,000Daikin
Remote từ xa dàn lạnh âm trần BRC086A221,250,000Daikin
Remote từ xa âm trần Multi Mitsubishi Heavy 1,600,000Mitsubishi Heavy02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Remote dây âm trần Multi Mitsubishi Heavy 1,850,000Mitsubishi Heavy02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS9SKH (1.0Hp) Inverter3,800,000Panasonic01 năm
Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS12SKH (1.5Hp) Inverter4,200,000Panasonic01 năm
Mặt nạ âm trần Multi Daikin BYFQ60B3W14,300,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh treo tường Daikin Multi S CTKC25RVMV (1.0Hp) Inverter4,200,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh Treo tường máy lạnh Multi Fujitsu Inverter ASAG09LMCA 1.0 Hp (2.5 kW)4,648,000Fujitsu02 năm
Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM25RVMV (1.0Hp) Inverter - Gas R324,150,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh treo tường Daikin Multi S CTKC35RVMV (1.5Hp) Inverter4,750,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM35RVMV (1.5Hp) Inverter - Gas R324,500,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh Treo tường máy lạnh Multi Fujitsu Inverter ASAG12LMCA 1.5 Hp (3.5 kW)4,695,000Fujitsu02 năm
Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS15SKH (1.75Hp) Inverter5,200,000Panasonic01 năm
Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ09GSJA0 (1.0Hp) Inverter 5,200,000LG
Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy Inverter (1.0Hp) SRK25ZSS-W54,650,000Mitsubishi Heavy02 năm
Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S (1.0Hp) Inverter 4,650,000Mitsubishi Heavy02 năm
Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ12GSJA0 (1.5Hp) Inverter 6,000,000LG
Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy Inverter (1.5Hp) SRK35ZSS-W55,250,000Mitsubishi Heavy02 năm
Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZS-S (1.5Hp) Inverter 5,250,000Mitsubishi Heavy02 năm
Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS18SKH (2.0Hp) Inverter6,350,000Panasonic01 năm
Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ18GSKA0 (2.0Hp) Inverter 6,600,000LG
Dàn lạnh Treo tường máy lạnh Multi Fujitsu Inverter ASAG18LFCA 2.0 Hp (5.0 kW)7,334,000Fujitsu02 năm
Dàn lạnh treo tường Multi LG AMNQ24GSKA0 (2.5Hp) Inverter 7,400,000LG
Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS24SKH (2.5Hp) Inverter7,450,000Panasonic01 năm
Dàn lạnh Casette Multi LG AMNQ09GTUA0 (1.0Hp) Inverter7,500,000LG01 năm
Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MPS28SKH (3.0Hp) Inverter7,600,000Panasonic01 năm
Dàn lạnh Treo tường máy lạnh Multi Fujitsu Inverter ASAG24LFCA 2.5 Hp (7.0 kW)7,043,000Fujitsu02 năm
Dàn lạnh Casette Multi LG AMNQ12GTUA0 (1.5Hp) Inverter7,800,000LG01 năm
Dàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG (1.0Hp) AMNQ09GL1A0 inverter 7,900,000LG01 năm
Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM50RVMV (2.0Hp) Inverter - Gas R327,000,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh treo tường Daikin Multi S CTKC50SVMV (2.0Hp) Inverter7,450,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG (1.5Hp) AMNQ12GL2A0 inverter 8,700,000LG01 năm
Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZS-S (2.0Hp) Inverter 7,600,000Mitsubishi Heavy02 năm
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX Daikin (1.0Hp) CDXP25RVMV Inverter7,900,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh giấu trần Multi NX Daikin CDXM25RVMV (1.0 Hp) Inverter - Gas R327,900,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VF (1.0Hp) Inverter7,550,000Mitsubishi Heavy02 năm
Dàn lạnh Casette Multi LG AMNQ18GTTA0 (2.0Hp) Inverter9,200,000LG01 năm
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX Daikin (1.5Hp) CDXP35RVMV Inverter8,300,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh giấu trần Multi NX Daikin CDXM35RVMV (1.5 Hp) Inverter - Gas R328,300,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG (2.0Hp) AMNQ18GL2A0 inverter 9,600,000LG01 năm
Dàn lạnh giấu trần Multi Panasonic CS-MS9SD3H (1.0Hp) Inverter9,800,000Panasonic01 năm
Dàn lạnh Casette Multi LG AMNQ24GTTA0 (2.5Hp) Inverter9,800,000LG
Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM60RVMV (2.5Hp) Inverter - Gas R328,700,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM71RVMV (3.0Hp) Inverter - Gas R328,900,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh Casette Multi NX Daikin FFA25RV1V (1.0Hp) Inverter - Gas R329,100,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh giấu trần Multi Panasonic CS-MS12SD3H (1.5Hp) Inverter10,300,000Panasonic01 năm
Dàn lạnh âm trần máy lạnh Multi Fujitsu Inverter AUAG09LVLA 1.0 Hp (2.5kW)9,390,000Fujitsu02 năm
Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR25ZM-S (1.0 HP)9,200,000Mitsubishi Heavy02 năm
Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC35VF (1.5Hp) Inverter8,800,000Mitsubishi Heavy02 năm
Dàn lạnh âm trần nối ống gió multi LG (2.5Hp) AMNQ24GL3A0 inverter 10,500,000LG01 năm
Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK60ZMX-S (2.5Hp) Inverter 8,850,000Mitsubishi Heavy02 năm
Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR35ZM-S (1.5 HP)9,800,000Mitsubishi Heavy02 năm
Dàn lạnh âm trần máy lạnh Multi Fujitsu Inverter AUAG12LVLA 1.5 Hp (3.5kW)11,362,000Fujitsu02 năm
Dàn lạnh Casette Multi NX Daikin FFA35RV1V (1.5Hp) Inverter - Gas R329,950,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR50ZM-S (2.0 HP)10,500,000Mitsubishi Heavy02 năm
Dàn lạnh âm trần máy lạnh Multi Fujitsu Inverter AUAG14LVLA - 1.8hp - 4.0kW10,799,000Fujitsu02 năm
Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC50VF (2.0Hp) Inverter10,200,000Mitsubishi Heavy02 năm
Dàn lạnh giấu trần Multi Panasonic CS-MS18SD3H (2.0Hp) Inverter11,950,000Panasonic01 năm
Dàn lạnh giấu trần Multi NX Daikin CDXM50RVMV (2.0Hp) Inverter - Gas R3210,400,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC60VF (2.5Hp) Inverter10,400,000Mitsubishi Heavy02 năm
Dàn lạnh âm trần máy lạnh Multi Fujitsu Inverter AUAG18LVLA - 2.0 Hp (5.0kW)11,269,000Fujitsu02 năm
Dàn lạnh giấu trần Multi Panasonic CS-MS24SD3H (2.5Hp) Inverter12,550,000Panasonic01 năm
Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK71ZR-S (3.0Hp) Inverter 10,700,000Mitsubishi Heavy02 năm
Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR60ZM-S (2.5 HP)11,300,000Mitsubishi Heavy02 năm
Dàn lạnh giấu trần Multi NX Daikin CDXM60RVMV (2.5 Hp) Inverter - Gas R3211,000,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh Casette Multi NX Daikin FFA50RV1V (2.0Hp) Inverter - Gas R3211,800,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX Daikin (2.0Hp) FMA50RVMV9 inverter11,950,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX Daikin (2.5Hp) FMA60RVMV9 inverter12,750,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn nóng Multi LG A2UQ18GFD0 (2.0 Hp) Inverter14,600,000LG
Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX Daikin (3.0Hp) FMA71RVMV9 inverter13,300,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh Casette Multi NX Daikin FFA60RV1V (2.5Hp) Inverter - Gas R3213,650,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn nóng Multi LG A3UQ24GFD0 (2.5 Hp) Inverter16,900,000LG
Dàn nóng Multi S Daikin MKC50RVMV (2.0Hp) Inverter16,850,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn nóng Multi Panasonic CU-2S18SKH (2.0Hp) Inverter18,700,000Panasonic01 năm
Dàn nóng Multi LG A3UQ30GFD0 (3.0 Hp) Inverter19,200,000LG
Dàn nóng máy lạnh Multi Fujitsu inverter AOAG18LAC2 - 2Hp - 5.0(1.7~5.6) Kw19,626,000Fujitsu02 năm
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM45ZM-S (1.8Hp) Inverter 18,200,000Mitsubishi Heavy02 năm
Dàn nóng Multi Panasonic CU-3S27SBH (3.0Hp) Inverter23,150,000Panasonic01 năm
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM50ZS-S (2.0Hp) Inverter21,200,000Mitsubishi Heavy02 năm
Dàn nóng Multi LG A4UQ36GFD0 (4.0 Hp) Inverter24,500,000LG
(Combo khuyến mãi) Hệ thống máy lạnh Daikin multi s inverter 2.0HP - 1 dàn nóng 2 dàn lạnh (1.0 + 1.0Hp) MKC50RVMV-CTKC25RVMV+CTKC25RVMV19,500,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn nóng Multi S Daikin MKC70SVMV (3.0Hp) Inverter23,000,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn nóng máy lạnh Multi Fujitsu inverter AOAG24LAT3 - 6.8(1.8~8.5)Kw23,386,000Fujitsu02 năm
(Combo khuyến mãi) Hệ thống máy lạnh Daikin multi s inverter 2.0HP - 1 dàn nóng 2 dàn lạnh (1.0 + 1.5Hp) MKC50RVMV-CTKC25RVMV+CTKC35RVMV19,900,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM60ZM-S (2.5Hp) Inverter22,700,000Mitsubishi Heavy02 năm
Dàn nóng Multi Panasonic CU-4S27SBH (3.0Hp) Inverter26,900,000Panasonic01 năm
Dàn nóng Multi Panasonic CU-3S28SBH (3.0Hp) Inverter26,900,000Panasonic01 năm
Dàn nóng Multi NX Daikin 3MKM52RVMV (2.0Hp) Inverter - Gas R3224,500,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM71ZM-S (3.0Hp) Inverter 25,700,000Mitsubishi Heavy02 năm
Dàn nóng máy lạnh Multi Fujitsu inverter AOAG30LAT4 - 8.0Kw30,690,000Fujitsu02 năm
(Combo khuyến mãi) Hệ thống máy lạnh Daikin multi s inverter 3.0HP - 1 dàn nóng 2 dàn lạnh (1.5 + 1.5Hp) MKC70SVMV-CTKC35RVMV+CTKC35RVMV26,500,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM80ZM-S (3.5Hp) Inverter 27,900,000Mitsubishi Heavy02 năm
Dàn nóng Multi Panasonic CU-4S34SBH (4.0Hp) Inverter34,500,000Panasonic
(Combo khuyến mãi) Hệ thống máy lạnh Daikin Multi S inverter 3.0Hp - MKC70SVMV-CTKC25RVMV+CTKC50SVMV28,900,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn nóng Multi NX Daikin 4MKM68RVMV (3.0Hp) Inverter - Gas R3230,000,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
(Combo khuyến mãi) Hệ thống máy lạnh Daikin Multi S inverter 3.0Hp - MKC70SVMV-CTKC35RVMV+CTKC50SVMV29,500,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
(Combo khuyến mãi) Hệ thống máy lạnh Daikin Multi S inverter 3.0Hp - MKC70SVMV-CTKC25RVMV+CTKC25RVMV+CTKC25RVMV 29,600,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn nóng Multi LG A5UQ48GFA0 (5.0 Hp) Inverter35,600,000LG
Dàn nóng Multi NX Daikin 4MKM80RVMV (3.5Hp) Inverter - Gas R3235,000,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn nóng Multi NX 5MKM100RVMV (4.0Hp) Inverter - Gas R3242,700,000Daikin01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM100ZM-S (4.0Hp) Inverter 42,700,000Mitsubishi Heavy02 năm
Dàn nóng máy lạnh Multi Fujitsu inverter AOYG36LBLA5 - 10.0Kw56,812,000Fujitsu02 năm
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM125ZM-S (5.0Hp) Inverter 49,600,000Mitsubishi Heavy02 năm
Dàn nóng máy lạnh Multi Fujitsu inverter AOYG45LBLA6 - 12.5Kw56,342,000Fujitsu02 năm
Máy lạnh Giấu trần Ống Gió(46 sản phẩm)Xem tất cả
Máy Lạnh Giấu Trần Ống Gió FDBNQ09MV1 (1.0Hp)13,900,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lanh giấu trần ống gió FDBNQ13MV1 (1.5 Hp)16,300,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBFC40DVM - RZFC40DVM +BRC2E61 (1.5Hp) inverter 17,500,000Daikin
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM50CNV-S5 (2.0Hp)20,300,000Mitsubishi Heavy02 năm
Máy lanh giấu trần ống gió FDBNQ18MV1 (2.0 Hp)20,400,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBFC50DVM - RZFC50DVM + BRC2E61 (2.0Hp) inverter22,100,000Daikin
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM71CNV-S5 (3.0Hp)25,400,000Mitsubishi Heavy
Máy lạnh giấu trần ống gió FDBNQ21MV1 (2.5Hp)24,600,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBFC60DVM - RZFC60DVM + BRC2E61 inverter (2.5Hp)26,400,000Daikin
Máy lạnh giấu trần ống gió Dakin FBA50BVMA (2.0 Hp) Inverter27,300,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM40VF - SRC40ZSX-S (1.5Hp) inverter28,200,000Mitsubishi Heavy
Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ26MV1 (3.0Hp)29,250,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM50VF - SRC50ZSX-S (2.0Hp) inverter29,300,000Mitsubishi Heavy
Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ30MV1 (3.5Hp)30,200,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBFC71DVM - RZFC71DY1 + BRC2E61 (3.0Hp) inverter -3 pha31,350,000Daikin
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBFC71DVM - RZFC71DVM + BRC2E61 (3.0Hp) inverter31,350,000Daikin
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM100CNV-S5 (4.0Hp)32,500,000Mitsubishi Heavy
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBFC85DVM - RZFC85DY1 + BRC2E61 (3.5Hp) inverter - 3 pha32,400,000Daikin
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBFC85DVM - RZFC85DVM + BRC2E61 (3.5Hp) inverter32,400,000Daikin
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM71VF1 - FDC71VNP (3.0Hp) inverter32,050,000Mitsubishi Heavy
Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FBA60BVMA (2.5 Hp) Inverter33,900,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ36MV1 (4.0Hp)34,600,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM125CSV-S5 (5.0Hp) - 3 pha35,600,000Mitsubishi Heavy
Máy lạnh giấu trần ống gió Dakin FBA71BVMA (3.0 Hp) Inverter35,200,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBFC100DVM - RZFC100DY1 + BRC2E61 (4.0Hp) inverter - 3 pha37,100,000Daikin
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBFC100DVM - RZFC100DVM + BRC2E61 (4.0Hp) inverter37,100,000Daikin
Máy lạnh giấu trần ống gió Dakin FBA71BVMA (3.0 Hp) Inverter 3 pha37,000,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ42MV1 (4.5Hp)37,550,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM140CSV-S5 (6.0Hp) - 3 pha40,700,000Mitsubishi Heavy
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBFC125DVM - RZFC125DY1 + BRC2E61 (5.0Hp) inverter - 3 pha40,300,000Daikin
Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ48MV1 (5.0Hp)40,900,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh giấu trần ống gió Dakin FBA100BVMA (4.0 Hp) Inverter41,800,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM100VF2 - FDC90VNP (3.5Hp) inverter41,900,000Mitsubishi Heavy
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBFC140DVM - RZFC140DY1 + BRC2E61 (5.5Hp) inverter - 3 pha43,800,000Daikin
Máy lạnh giấu trần ống gió Dakin FBA100BVMA (4.0 Hp) Inverter 3 pha44,150,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh giấu trần ống gió Dakin FBA125BVMA (5.0 Hp) Inverter45,600,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM100VF2 - FDC100VNP (4.0Hp) inverter45,800,000Mitsubishi Heavy
Máy lạnh giấu trần ống gió Dakin FBA125BVMA (5.0 Hp) Inverter 3 pha48,100,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh giấu trần ống gió Dakin FBA140BVMA (6.0 Hp) Inverter49,600,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh giấu trần ống gió Dakin FBA140BVMA (6.0 Hp) Inverter 3 pha52,350,000Daikin02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM125VF - FDC125VNA (5.0Hp) inverter56,550,000Mitsubishi Heavy
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM140VF - FDC140VNA (6.0Hp) inverter59,050,000Mitsubishi Heavy
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM125VF - FDC125VSA (5.0Hp) inverter - 3 pha59,800,000Mitsubishi Heavy
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDUM140VF - FDC140VSA (6.0Hp) inverter - 3 pha62,700,000Mitsubishi Heavy
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDU200VG - FDC200VSA (8.0Hp) inverter - 3 pha112,200,000Mitsubishi Heavy
Máy lạnh giấu trần ống gió Mitsubishi Heavy FDU250VG - FDC250VSA (10.0Hp) inverter - 3 pha115,200,000Mitsubishi Heavy
0
Messenger Messenger
Chat zalo Chat zalo
Gọi điện Gọi điện