Máy lạnh Daikin - Điều hòa Daikin
Máy lạnh Panasonic - Điều hòa Panasonic
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Industries
Máy lạnh LG - Điều hòa LG
Máy lạnh Gree - Điều hòa Gree
Máy lạnh Fujitsu - Điều hòa Fujitsu

Hệ thống điều hòa Multi - Mitsubishi Heavy

5
25
9,100,00010,350,000(-12%)

Tiết kiệm điện

5
25
9,700,00011,060,000(-12%)

Tiết kiệm điện

5
25
10,500,00011,760,000(-11%)

Tiết kiệm điện

5
25
11,400,00012,700,000(-10%)

Tiết kiệm điện

5
25
4,600,0005,150,000(-11%)

Tiết kiệm điện

5
25
5,200,0005,850,000(-11%)

Tiết kiệm điện

5
25
7,500,0008,500,000(-12%)

Tiết kiệm điện

5
25
8,500,00010,000,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
10,300,00012,000,000(-14%)

Tiết kiệm điện

5
25
40,900,00049,000,000(-17%)

Tiết kiệm điện

5
25
47,300,00057,000,000(-17%)

Tiết kiệm điện

5
25
17,800,00020,750,000(-14%)

Tiết kiệm điện

5
25
19,800,00023,200,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
21,800,00025,500,000(-15%)

Tiết kiệm điện

5
25
23,600,00028,040,000(-16%)

Tiết kiệm điện

5
25
25,900,00030,850,000(-16%)

Tiết kiệm điện

0
Messenger Messenger
Chat zalo Chat zalo
Gọi điện Gọi điện