Tủ lạnh FunikiTủ lạnh SamsungTủ lạnh LGTủ lạnh Mitsubishi ElectricTủ lạnh ElectroluxTủ lạnh SharpTủ lạnh HitachiTủ lạnh AquaTủ lạnh CasperTủ lạnh ToshibaTủ lạnh PanasonicTủ lạnh MideaTủ lạnh BekoTủ lạnh TekaTủ lạnh Bosch
10 Tủ lạnh Casper
 • Xếp theo
Tủ lạnh Casper 44L RO-45PB
< 100 L

Tủ lạnh Casper 44L RO-45PB

 • 2,300,000
Tủ lạnh Casper inverter 261L RT-275VG
~ 300 L Inverter

Tủ lạnh Casper inverter 261L RT-275VG

 • 6,100,000
Tủ lạnh Casper inverter 337L RT-368VG
~ 400 L Inverter

Tủ lạnh Casper inverter 337L RT-368VG

 • 7,100,000
 • 12,600,000 (-44%)
Tủ lạnh Casper inverter 404L RT-421VGW
> 400 L Inverter

Tủ lạnh Casper inverter 404L RT-421VGW

 • 9,700,000
Tủ lạnh Casper inverter 325L RB-365VB
~ 400 L Inverter

Tủ lạnh Casper inverter 325L RB-365VB

 • 10,000,000
Tủ lạnh Casper Side by Side inverter 551L RS-575VBW
> 400 L Inverter

Tủ lạnh Casper Side by Side inverter 551L RS-575VBW

 • 12,700,000
 • 28,690,000 (-56%)
Tủ lạnh Casper inverter 463L RM-522VBW
> 400 L Inverter

Tủ lạnh Casper inverter 463L RM-522VBW

 • 13,200,000
Tủ lạnh Casper inverter 645L RM-680VBW
> 400 L Inverter

Tủ lạnh Casper inverter 645L RM-680VBW

 • 24,700,000