Wall-mounted AC Daikin

 • Model 2024
Daikin air conditioning inverter 1.0Hp FTKB25WAVMV
1.0 HP Inverter

Daikin air conditioning inverter 1.0Hp FTKB25WAVMV

 • 8,800,000
 • 10,990,000 (-20%)
Energy Star
Daikin air conditioner inverter 1.0Hp FTKF25XVMV model 2023
1.0 HP Inverter

Daikin air conditioner inverter 1.0Hp FTKF25XVMV model 2023

 • 9,350,000
 • 11,590,000 (-19%)
Energy Star
 • Model 2024
Daikin air conditioning inverter 1.5Hp FTKB35WAVMV
1.5 HP Inverter

Daikin air conditioning inverter 1.5Hp FTKB35WAVMV

 • 10,500,000
 • 13,490,000 (-22%)
Energy Star
Daikin air conditioning inverter 1.0Hp FTKY25WAVMV
1.0 HP Inverter

Daikin air conditioning inverter 1.0Hp FTKY25WAVMV

 • 11,100,000
 • 13,290,000 (-16%)
Energy Star
Daikin air conditioner inverter 1.5Hp FTKF35XVMV model 2023
1.5 HP Inverter

Daikin air conditioner inverter 1.5Hp FTKF35XVMV model 2023

 • 11,500,000
 • 14,190,000 (-19%)
Energy Star

Wall-mounted AC Mitsubishi Heavy

Mitsubishi Heavy Air Conditioner SRK09CTR-S5 (1.0Hp)
1.0 HP

Mitsubishi Heavy Air Conditioner SRK09CTR-S5 (1.0Hp)

 • 6,700,000
 • 8,270,000 (-19%)
Energy Star
Mitsubishi Heavy Air Conditioner SRK12CT-S5 (1.5Hp)
1.5 HP

Mitsubishi Heavy Air Conditioner SRK12CT-S5 (1.5Hp)

 • 8,900,000
 • 11,140,000 (-20%)
Energy Star
Mitsubishi Heavy Air conditioning Inverter 1.0Hp SRK10YXS-W5
1.0 HP Inverter

Mitsubishi Heavy Air conditioning Inverter 1.0Hp SRK10YXS-W5

 • 11,900,000
 • 16,430,000 (-28%)
Energy Star
Mitsubishi Heavy Air Conditioner SRK18CS-S5 (2.0Hp)
2.0 HP

Mitsubishi Heavy Air Conditioner SRK18CS-S5 (2.0Hp)

 • 13,600,000
 • 17,220,000 (-21%)
Energy Star
Mitsubishi Heavy Air conditioning Inverter 1.5Hp SRK13YXS-W5
1.5 HP Inverter

Mitsubishi Heavy Air conditioning Inverter 1.5Hp SRK13YXS-W5

 • 14,300,000
 • 19,730,000 (-28%)
Energy Star

Wall-mounted AC Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric air conditioning MS-JS25VF (1.0Hp)
1.0 HP

Mitsubishi Electric air conditioning MS-JS25VF (1.0Hp)

 • 7,500,000
 • 8,990,000 (-17%)
Energy Star
Mitsubishi Electric air conditioning MS-JS35VF (1.5Hp)
1.5 HP

Mitsubishi Electric air conditioning MS-JS35VF (1.5Hp)

 • 9,250,000
 • 11,390,000 (-19%)
Energy Star
Mitsubishi Electric air conditioning Inverter (1.5Hp) MSY-GR35VF
1.5 HP Inverter

Mitsubishi Electric air conditioning Inverter (1.5Hp) MSY-GR35VF

 • 13,300,000
Energy Star
Mitsubishi Electric air conditioning 2.0Hp MS-JS50VF
2.0 HP

Mitsubishi Electric air conditioning 2.0Hp MS-JS50VF

 • 14,450,000
 • 17,900,000 (-19%)
Energy Star
Mitsubishi Electric air conditioning MS-JS60VF (2.5Hp)
2.5 HP

Mitsubishi Electric air conditioning MS-JS60VF (2.5Hp)

 • 20,300,000
 • 25,150,000 (-19%)
Energy Star

Wall-mounted AC LG

LG air conditioning inverter 1.0 Hp V10ENH1
1.0 HP Inverter

LG air conditioning inverter 1.0 Hp V10ENH1

 • 6,900,000
 • 9,790,000 (-30%)
Energy Star
 • Model 2024
Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10WIN1 model 2024
1.0 HP Inverter

Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10WIN1 model 2024

 • 7,000,000
 • 10,690,000 (-35%)
Energy Star
 • Model 2024
Máy lạnh LG Inverter 1.5HP V13WIN1 model 2024
1.5 HP Inverter

Máy lạnh LG Inverter 1.5HP V13WIN1 model 2024

 • 8,000,000
 • 12,290,000 (-35%)
Energy Star
LG Air Conditioner Premium Inverter 1.0 Hp V10API1
Inverter

LG Air Conditioner Premium Inverter 1.0 Hp V10API1

 • 9,600,000
Energy Star
LG Air Conditioner Wifi Inverter 1 HP V10APF
1.0 HP Inverter

LG Air Conditioner Wifi Inverter 1 HP V10APF

 • 10,450,000
 • 13,090,000 (-20%)
Energy Star
LG Air Conditioner Wifi Inverter 1.5 HP V13APF
1.5 HP Inverter

LG Air Conditioner Wifi Inverter 1.5 HP V13APF

 • 11,750,000
 • 14,890,000 (-21%)
Energy Star
Máy lạnh LG inverter 1.0 Hp V10APFUV thanh lọc không khí
Inverter

Máy lạnh LG inverter 1.0 Hp V10APFUV thanh lọc không khí

 • 12,250,000
 • 17,190,000 (-29%)
Energy Star
 • Model 2024
Máy lạnh LG Inverter 2.0HP V18WIN1 model 2024
2.0 HP Inverter

Máy lạnh LG Inverter 2.0HP V18WIN1 model 2024

 • 12,700,000
 • 19,390,000 (-35%)
Energy Star

Wall-mounted AC Casper

Casper portable air conditioner PC-09TL33 (1.0Hp)
1.0 HP

Casper portable air conditioner PC-09TL33 (1.0Hp)

 • 4,950,000
 • 6,990,000 (-29%)
Casper air conditioning KC-09FC32 (1.0Hp) - model 2021
1.0 HP

Casper air conditioning KC-09FC32 (1.0Hp) - model 2021

 • 5,200,000
 • 7,390,000 (-30%)
Energy Star
Casper air conditioning HC-09IA32 inverter (1.0 HP) - model 2021
1.0 HP Inverter

Casper air conditioning HC-09IA32 inverter (1.0 HP) - model 2021

 • 5,800,000
Energy Star
Máy lạnh Casper inverter (1.0 Hp) HC-09IA33 model 2022
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Casper inverter (1.0 Hp) HC-09IA33 model 2022

 • 5,850,000
Energy Star
Casper air conditioner inverter (1.0Hp) GC-09IS33
1.0 HP Inverter

Casper air conditioner inverter (1.0Hp) GC-09IS33

 • 5,900,000
Energy Star
Casper air conditioning inverter 1.0Hp MC-09IS33
1.0 HP Inverter

Casper air conditioning inverter 1.0Hp MC-09IS33

 • 6,200,000
Energy Star

Wall-mounted AC Panasonic

Toshiba Air Conditioner RAS-H10D2KCVG-V (1.0Hp) Inverter Gas R32
1.0 HP Inverter

Toshiba Air Conditioner RAS-H10D2KCVG-V (1.0Hp) Inverter Gas R32

 • 7,750,000
 • 10,110,000 (-23%)
Energy Star
 • Diệt covid
Máy lạnh Toshiba RAS-H10D2KCVG-V (1.0Hp) Inverter Gas R32
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Toshiba RAS-H10D2KCVG-V (1.0Hp) Inverter Gas R32

 • 9,450,000
 • 12,750,000 (-26%)
Energy Star
Toshiba Air Conditioner RAS-H10D2KCVG-V (1.0Hp) Inverter Gas R32
1.5 HP Inverter

Toshiba Air Conditioner RAS-H10D2KCVG-V (1.0Hp) Inverter Gas R32

 • 9,800,000
 • 12,750,000 (-23%)
Energy Star
Panasonic air conditioning inverter 1.0Hp CU/CS-WPU9XKH-8
1.0 HP Inverter

Panasonic air conditioning inverter 1.0Hp CU/CS-WPU9XKH-8

 • 10,450,000
 • 13,790,000 (-24%)
Energy Star
Panasonic Air Conditioner Premium inverter 1.0Hp CU/CS-U9ZKH-8 model 2023
Inverter

Panasonic Air Conditioner Premium inverter 1.0Hp CU/CS-U9ZKH-8 model 2023

 • 10,650,000
 • 14,820,000 (-28%)
Energy Star

Wall-mounted AC Midea

Wall-mounted AC Sharp

Wall-mounted AC Funiki

Funiki air conditioning (1.0Hp) HSC09TMU
1.0 HP

Funiki air conditioning (1.0Hp) HSC09TMU

 • 4,450,000
 • 7,490,000 (-41%)
Máy Lạnh Funiki SC09MMC (1.0Hp)
1.0 HP

Máy Lạnh Funiki SC09MMC (1.0Hp)

 • 4,900,000
 • 5,550,000 (-12%)
Energy Star
Funiki Air Conditioner Inverter (1.0Hp) HIC-09TMU
1.0 HP Inverter

Funiki Air Conditioner Inverter (1.0Hp) HIC-09TMU

 • 5,350,000
 • 8,790,000 (-39%)
Energy Star
Funiki air conditioning (1.5Hp) HSC12TMU
1.5 HP

Funiki air conditioning (1.5Hp) HSC12TMU

 • 5,600,000
 • 9,000,000 (-38%)
Funiki Air Conditioner Inverter (1.5Hp) HIC-12TMU
1.5 HP Inverter

Funiki Air Conditioner Inverter (1.5Hp) HIC-12TMU

 • 6,350,000
 • 10,590,000 (-40%)
Energy Star
Máy Lạnh Funiki SC12MMC (1.5Hp)
1.5 HP

Máy Lạnh Funiki SC12MMC (1.5Hp)

 • 6,400,000
Energy Star
Funiki air conditioning (2.0Hp) HSC18TMU
2.0 HP

Funiki air conditioning (2.0Hp) HSC18TMU

 • 9,000,000
 • 14,490,000 (-38%)
Funiki Air Conditioner Inverter (2.0Hp) HIC-18TMU
2.0 HP Inverter

Funiki Air Conditioner Inverter (2.0Hp) HIC-18TMU

 • 10,700,000
 • 16,490,000 (-35%)
Energy Star

Wall-mounted AC Comfee

Wall-mounted AC Fujitsu

Fujitsu Air Conditioner ASAG09CPTA-V / AOAG09CPTA-V (1Hp) Inverter Gas R32
1.0 HP Inverter

Fujitsu Air Conditioner ASAG09CPTA-V / AOAG09CPTA-V (1Hp) Inverter Gas R32

 • 8,000,000
 • 10,200,000 (-22%)
Energy Star
Fujitsu Air Conditioner ASAG09CPTA-V / AOAG09CPTA-V (1Hp) Inverter Gas R32
1.5 HP Inverter

Fujitsu Air Conditioner ASAG09CPTA-V / AOAG09CPTA-V (1Hp) Inverter Gas R32

 • 9,400,000
 • 12,650,000 (-26%)
Energy Star
Fujitsu Air Conditioner ASAG09CPTA-V / AOAG09CPTA-V (1Hp) Inverter Gas R32
2.0 HP Inverter

Fujitsu Air Conditioner ASAG09CPTA-V / AOAG09CPTA-V (1Hp) Inverter Gas R32

 • 15,900,000
 • 19,712,000 (-19%)
Energy Star
Fujitsu Air Conditioner ASAG09CPTA-V / AOAG09CPTA-V (1Hp) Inverter Gas R32
2.5 HP Inverter

Fujitsu Air Conditioner ASAG09CPTA-V / AOAG09CPTA-V (1Hp) Inverter Gas R32

 • 19,750,000
 • 25,984,000 (-24%)
Energy Star

Wall-mounted AC Toshiba

 • Model 2024
Máy lạnh Toshiba inverter 1 HP RAS-H10S4KCVG-V model 2024
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Toshiba inverter 1 HP RAS-H10S4KCVG-V model 2024

 • 8,000,000
Energy Star
Toshiba air conditioning inverter 1.0Hp RAS-H10E2KCVG-V
1.0 HP Inverter

Toshiba air conditioning inverter 1.0Hp RAS-H10E2KCVG-V

 • 9,100,000
 • 11,490,000 (-21%)
Energy Star
 • Model 2024
Máy lạnh Toshiba inverter 1.5HP RAS-H13S4KCV2G-V model 2024
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Toshiba inverter 1.5HP RAS-H13S4KCV2G-V model 2024

 • 9,950,000
Energy Star
Toshiba Air Conditioner inverter RAS-H10PKCVG-V (1.0Hp)
1.0 HP Inverter

Toshiba Air Conditioner inverter RAS-H10PKCVG-V (1.0Hp)

 • 10,050,000
Energy Star
Toshiba air conditioning RAS-H13E2KCVG-V inverter (1.5Hp)
1.5 HP Inverter

Toshiba air conditioning RAS-H13E2KCVG-V inverter (1.5Hp)

 • 11,250,000
 • 13,900,000 (-19%)
Energy Star
Máy lạnh Toshiba inverter 2.0HP RAS-H18S4KCV2G-V model 2024
2.0 HP Inverter

Máy lạnh Toshiba inverter 2.0HP RAS-H18S4KCV2G-V model 2024

 • 15,100,000
Energy Star
Toshiba air conditioning RAS-H10E2KCVG-V inverter (2.0Hp)
2.0 HP Inverter

Toshiba air conditioning RAS-H10E2KCVG-V inverter (2.0Hp)

 • 16,200,000
 • 19,900,000 (-19%)
Energy Star

Wall-mounted AC Hitachi

Hitachi Air Conditioner RAS-F10CG (1.0Hp)
1.0 HP

Hitachi Air Conditioner RAS-F10CG (1.0Hp)

 • 5,300,000
Energy Star
Hitachi Air Conditioner EJ10CKV (1.0 Hp)
1.0 HP

Hitachi Air Conditioner EJ10CKV (1.0 Hp)

 • 5,750,000
Energy Star
Hitachi Air Conditioner EJ13CKV (1.5 Hp)
1.5 HP

Hitachi Air Conditioner EJ13CKV (1.5 Hp)

 • 6,950,000
Energy Star
Hitachi Air Conditioner XJ10CKV (1.0 Hp) Inverter
1.0 HP Inverter

Hitachi Air Conditioner XJ10CKV (1.0 Hp) Inverter

 • 7,200,000
Energy Star
Hitachi Air Conditioner Ras-F13CF (1.5Hp)
1.5 HP

Hitachi Air Conditioner Ras-F13CF (1.5Hp)

 • 7,250,000
Energy Star
Hitachi Air Conditioner Inverter RAS-X10CD (1.0Hp)
1.0 HP Inverter

Hitachi Air Conditioner Inverter RAS-X10CD (1.0Hp)

 • 8,250,000
Energy Star
Hitachi Air Conditioner XJ13CKV (1.5 Hp) Inverter
1.5 HP Inverter

Hitachi Air Conditioner XJ13CKV (1.5 Hp) Inverter

 • 9,050,000
Energy Star
Hitachi Air Conditioner Inverter RAS-X13CD (1.5Hp)
1.5 HP Inverter

Hitachi Air Conditioner Inverter RAS-X13CD (1.5Hp)

 • 10,250,000
Energy Star

Wall-mounted AC Electrolux

Wall-mounted AC Nagakawa

Nagakawa Air Conditioner NS-C(A)09TK (1.0Hp)
1.0 HP

Nagakawa Air Conditioner NS-C(A)09TK (1.0Hp)

 • 4,500,000
Energy Star
Nagakawa Air Conditioner (1.0Hp) NS-C09R2T30 model 2023
1.0 HP

Nagakawa Air Conditioner (1.0Hp) NS-C09R2T30 model 2023

 • 4,500,000
 • 7,250,000 (-38%)
Nagakawa air conditioning 1.0Hp NS-C09R2H06
1.0 HP

Nagakawa air conditioning 1.0Hp NS-C09R2H06

 • 4,650,000
 • 7,700,000 (-40%)
Nagakawa air conditioning Inverter (1.0Hp) NIS-C09R2H12 Nafin filter membrane
1.0 HP Inverter

Nagakawa air conditioning Inverter (1.0Hp) NIS-C09R2H12 Nafin filter membrane

 • 5,300,000
 • 9,200,000 (-42%)
Energy Star
Nagakawa Air Conditioner (1.5Hp) NS-C12R2T30 model 2023
1.5 HP

Nagakawa Air Conditioner (1.5Hp) NS-C12R2T30 model 2023

 • 5,350,000
 • 8,950,000 (-40%)
Nagakawa air conditioning 1.0Hp NIS-C09R2H08 Inverter
1.0 HP Inverter

Nagakawa air conditioning 1.0Hp NIS-C09R2H08 Inverter

 • 5,700,000
 • 9,800,000 (-42%)
Nagakawa air conditioning NS-C12R2H06 (1.5Hp)
1.5 HP

Nagakawa air conditioning NS-C12R2H06 (1.5Hp)

 • 5,800,000
 • 9,360,000 (-38%)

Wall-mounted AC Reetech

Reetech Air Conditioner (1.0Hp) RT9-DF-BT model 2022
1.0 HP

Reetech Air Conditioner (1.0Hp) RT9-DF-BT model 2022

 • 4,700,000
 • 7,990,000 (-41%)
Reetech air conditioning inverter 1.0Hp RTV9-TC-BI
1.0 HP Inverter

Reetech air conditioning inverter 1.0Hp RTV9-TC-BI

 • 5,650,000
 • 9,490,000 (-40%)
Energy Star
Reetech Air Conditioner (1.5Hp) RT12-DF-BT model 2022
1.5 HP

Reetech Air Conditioner (1.5Hp) RT12-DF-BT model 2022

 • 5,800,000
 • 9,990,000 (-42%)
Reetech air conditioning inverter 1.5Hp RTV12-TC-BI
1.5 HP Inverter

Reetech air conditioning inverter 1.5Hp RTV12-TC-BI

 • 6,700,000
 • 11,090,000 (-40%)
Energy Star
Reetech Air Conditioner (2.0Hp) RT18-DF-BT model 2022
2.0 HP

Reetech Air Conditioner (2.0Hp) RT18-DF-BT model 2022

 • 9,400,000
 • 14,990,000 (-37%)
Reetech air conditioning inverter 2.0Hp RTV18-TC-BI
2.0 HP Inverter

Reetech air conditioning inverter 2.0Hp RTV18-TC-BI

 • 11,500,000
 • 17,090,000 (-33%)
Energy Star
Reetech Air Conditioner (2.5Hp) RT24-DF-BT model 2022
2.5 HP

Reetech Air Conditioner (2.5Hp) RT24-DF-BT model 2022

 • 12,200,000
 • 16,990,000 (-28%)
Reetech air conditioning inverter 2.5Hp RTV24-TC-BI
2.5 HP Inverter

Reetech air conditioning inverter 2.5Hp RTV24-TC-BI

 • 13,500,000
 • 19,090,000 (-29%)
Energy Star

Wall-mounted AC Aqua

Aqua Air Conditioner AQA-KCR9NQ-S (1.0Hp)
1.0 HP

Aqua Air Conditioner AQA-KCR9NQ-S (1.0Hp)

 • 5,100,000
 • 5,450,000 (-6%)
Energy Star
Aqua Air Conditioner Inverter 1.0 HP (1.0 Horsepower) AQA-RV9QC
1.0 HP Inverter

Aqua Air Conditioner Inverter 1.0 HP (1.0 Horsepower) AQA-RV9QC

 • 5,750,000
Energy Star
 • Model 2024
Máy lạnh Aqua inverter 1 HP AQA-RV10QC2 model 2024
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Aqua inverter 1 HP AQA-RV10QC2 model 2024

 • 5,900,000
 • 9,090,000 (-35%)
Energy Star
Aqua Air Conditioner inverter 1.0Hp AQA-KCRV10TR model 2022
1.0 HP Inverter

Aqua Air Conditioner inverter 1.0Hp AQA-KCRV10TR model 2022

 • 6,400,000
Energy Star
Aqua Air Conditioner inverter 1.0Hp AQA-KCRV10TK
1.0 HP Inverter

Aqua Air Conditioner inverter 1.0Hp AQA-KCRV10TK

 • 6,500,000
Energy Star

Wall-mounted AC Asanzo

Wall-mounted AC Sumikura

Sumikura air conditioning 1.0Hp APS/APO-092
1.0 HP

Sumikura air conditioning 1.0Hp APS/APO-092

 • 4,500,000
 • 7,100,000 (-37%)
Sumikura air conditioner inverter (1.0Hp) APS/APO-092 - Gold model 2022
1.0 HP Inverter

Sumikura air conditioner inverter (1.0Hp) APS/APO-092 - Gold model 2022

 • 5,400,000
 • 8,200,000 (-34%)
Energy Star
Sumikura air conditioner inverter (1.5Hp) APS/APO-120 - Gold model 2022
1.5 HP Inverter

Sumikura air conditioner inverter (1.5Hp) APS/APO-120 - Gold model 2022

 • 6,400,000
 • 9,400,000 (-32%)
Energy Star
Sumikura air conditioner (2.0Hp) APS/APO-180 - Moradi model 2022
2.0 HP

Sumikura air conditioner (2.0Hp) APS/APO-180 - Moradi model 2022

 • 8,700,000
 • 12,700,000 (-31%)
Sumikura air conditioner inverter (2.0Hp) APS/APO-180 - Gold model 2022
2.0 HP Inverter

Sumikura air conditioner inverter (2.0Hp) APS/APO-180 - Gold model 2022

 • 10,600,000
 • 19,800,000 (-46%)
Energy Star
Sumikura air conditioner (2.5Hp) APS/APO-240 - Moradi model 2022
2.5 HP

Sumikura air conditioner (2.5Hp) APS/APO-240 - Moradi model 2022

 • 12,200,000
 • 17,000,000 (-28%)
Sumikura air conditioner inverter (2.5Hp) APS/APO-240 - Gold model 2022
2.5 HP Inverter

Sumikura air conditioner inverter (2.5Hp) APS/APO-240 - Gold model 2022

 • 14,100,000
 • 20,200,000 (-30%)
Energy Star

Wall-mounted AC Samsung

 • Model 2024
Máy lạnh Inverter 1 HP Samsung AR10DYHZAWKNSV
Inverter

Máy lạnh Inverter 1 HP Samsung AR10DYHZAWKNSV

 • 7,300,000
 • 9,990,000 (-27%)
Máy lạnh Samsung Inverter Wifi 1.0 HP (1 Ngựa) AR10CYFAAWKNSV model 2023
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Samsung Inverter Wifi 1.0 HP (1 Ngựa) AR10CYFAAWKNSV model 2023

 • 8,450,000
 • 11,890,000 (-29%)
Energy Star
 • Model 2024
Máy lạnh Inverter 1.5 HP Samsung AR13DYHZAWKNSV
Inverter

Máy lạnh Inverter 1.5 HP Samsung AR13DYHZAWKNSV

 • 8,500,000
 • 11,590,000 (-27%)
Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter (1.5Hp) AR13TYGCDWKNSV
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter (1.5Hp) AR13TYGCDWKNSV

 • 9,600,000
Energy Star
Máy lạnh Samsung Inverter Wifi 1.5 HP (1.5 Ngựa) AR13CYFAAWKNSV model 2023
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Samsung Inverter Wifi 1.5 HP (1.5 Ngựa) AR13CYFAAWKNSV model 2023

 • 9,600,000
 • 13,190,000 (-27%)
Energy Star
Samsung Air Conditioner AR18TYHQASINSV (2.0Hp) Inverter
2.0 HP Inverter

Samsung Air Conditioner AR18TYHQASINSV (2.0Hp) Inverter

 • 11,500,000
 • 15,490,000 (-26%)
Energy Star
Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter (2.0Hp) AR18TYGCDWKNSV
2.0 HP Inverter

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter (2.0Hp) AR18TYGCDWKNSV

 • 13,950,000
Energy Star

Wall-mounted AC Alaska

Alaska Inverter Air Conditioner AC-9WI (1.0 Hp)
1.0 HP Inverter

Alaska Inverter Air Conditioner AC-9WI (1.0 Hp)

 • 6,700,000
Energy Star
Alaska Inverter Air Conditioner AC-12WI (1.5 Hp)
1.5 HP Inverter

Alaska Inverter Air Conditioner AC-12WI (1.5 Hp)

 • 8,000,000
Energy Star
Alaska Inverter Air Conditioner AC-18WI (2.0 Hp)
2.0 HP Inverter

Alaska Inverter Air Conditioner AC-18WI (2.0 Hp)

 • 13,200,000
Energy Star
Alaska Inverter Air Conditioner AC-24WI (2.5Hp)
2.5 HP Inverter

Alaska Inverter Air Conditioner AC-24WI (2.5Hp)

 • 14,900,000
Energy Star

Wall-mounted AC Gree

Máy lạnh Gree 1hp mono AMORE9CN

Máy lạnh Gree 1hp mono AMORE9CN

 • 6,000,000
 • 8,190,000 (-27%)
Máy lạnh Gree CHARM9CI inverter 1hp
Inverter

Máy lạnh Gree CHARM9CI inverter 1hp

 • 6,900,000
 • 9,890,000 (-30%)
Máy lạnh Gree 1,5hp mono AMORE12CN

Máy lạnh Gree 1,5hp mono AMORE12CN

 • 7,850,000
 • 10,390,000 (-24%)
Máy lạnh Gree CHARM12CI inverter 1,5hp
Inverter

Máy lạnh Gree CHARM12CI inverter 1,5hp

 • 8,650,000
 • 11,790,000 (-27%)

Wall-mounted AC Akino

Wall-mounted AC Dairry

Wall-mounted AC Carrier

Carrier Air Conditioner CSR 010 (1.0Hp)
1.0 HP

Carrier Air Conditioner CSR 010 (1.0Hp)

 • 6,800,000
 • 8,900,000 (-24%)
Carrier Air Conditioner Inverter CVUR 010 (1.0Hp)
1.0 HP Inverter

Carrier Air Conditioner Inverter CVUR 010 (1.0Hp)

 • 6,860,000
 • 9,800,000 (-30%)
Energy Star
Carrier Wall-Mounted Air Conditioner GCVBE 010 (1.0 Hp) Inverter
1.0 HP Inverter

Carrier Wall-Mounted Air Conditioner GCVBE 010 (1.0 Hp) Inverter

 • 7,700,000
Energy Star
Carrier Air Conditioner CSR 013 (1.5Hp)
1.5 HP

Carrier Air Conditioner CSR 013 (1.5Hp)

 • 8,600,000
 • 10,790,000 (-20%)
Carrier Wall-Mounted Air Conditioner GCVBE 013 (1.5 Hp) Inverter
1.5 HP Inverter

Carrier Wall-Mounted Air Conditioner GCVBE 013 (1.5 Hp) Inverter

 • 10,950,000
Energy Star
Carrier Air Conditioner CSR 018 (2.0 Hp)
2.0 HP

Carrier Air Conditioner CSR 018 (2.0 Hp)

 • 12,500,000
 • 15,390,000 (-19%)
Carrier Wall-Mounted Air Conditioner GCVBE 018 (2.0 Hp) Inverter
2.0 HP Inverter

Carrier Wall-Mounted Air Conditioner GCVBE 018 (2.0 Hp) Inverter

 • 15,450,000
 • 19,700,000 (-22%)
Energy Star

Wall-mounted AC Fujiaire

Wall-mounted AC General

General Air Conditioner ASGA09BMTA-A (1.0Hp)
1.0 HP

General Air Conditioner ASGA09BMTA-A (1.0Hp)

 • 7,150,000
Energy Star
General Air Conditioner ASGA12BMTA-A (1.5Hp)
1.5 HP

General Air Conditioner ASGA12BMTA-A (1.5Hp)

 • 8,600,000
Energy Star
General Air Conditioner ASGG09JLTB-V (1.0Hp) Inverter
1.0 HP Inverter

General Air Conditioner ASGG09JLTB-V (1.0Hp) Inverter

 • 9,900,000
Energy Star
General Air Conditioner ASGG12JLTB-V (1.5Hp) Inverter
1.5 HP Inverter

General Air Conditioner ASGG12JLTB-V (1.5Hp) Inverter

 • 11,900,000
Energy Star
General Air Conditioner ASGA18FMTA-A (2.0Hp)
2.0 HP

General Air Conditioner ASGA18FMTA-A (2.0Hp)

 • 14,350,000
Energy Star
General Air Conditioner ASGA24FMTA-A (2.5Hp)
2.5 HP

General Air Conditioner ASGA24FMTA-A (2.5Hp)

 • 18,500,000
Energy Star
General Air Conditioner ASGA18JCC (2.0Hp) Inverter
2.0 HP Inverter

General Air Conditioner ASGA18JCC (2.0Hp) Inverter

 • 18,500,000
Energy Star
General Air Conditioner ASGA24JCC (2.5Hp) inverter
2.5 HP Inverter

General Air Conditioner ASGA24JCC (2.5Hp) inverter

 • 24,300,000
Energy Star

Nguyên nhân bị khô họng, khô da, nghẹt mũi khi ngủ phòng máy lạnh như sau:

Máy lạnh hút ẩm, khi nằm ngủ trong phòng kín thời gian lâu thì một số người, nhất là con nít, người lớn tuổi, phụ nữ có hiện tượng bị khô da, khô và đau họng, nghẹt mũi,.... Hiện tượng này là do trong quá trình làm lạnh, không khí ẩm trong phòng đi qua dàn lạnh gặp nhiệt độ thấp của dàn lạnh sẽ đọng lại các giọt nước li ti trên dàn rồi chảy xuống máng nước ngưng và thoát ra ngoài qua đường ống nước, quá trình này làm độ ẩm xuốt thấp đến rất thấp nếu phòng quá kín. Khi độ ẩm thấp thì cơ thể con người sẽ gặp hiện tượng khô da, khô họng,.... ở các người sức khỏe chưa tốt thì hiện tượng này trầm trọng thêm.

Ngoài ra nếu máy lạnh bị dơ, bui bẩn, nấm mốc và vi khuẩn tích tụ lâu ngày còn gây ra các bệnh về đường hô hấp trầm trọng hơn.

Hoặc ở các dòng máy lạnh mono đời cũ thì quá trình làm lạnh rồi ngắt,...làm nhiệt độ phòng biến động liên tục cũng dẫn đến hiện tượng sốc nhiệt gây đau họng, nghẹt mũi.

Khắc phục khô da, đau họng khi ngủ phòng máy lạnh với một số cách như sau:

- Vệ sinh máy lạnh sạch sẽ.

- Mở cửa phòng cho thoáng không khí khi không dùng máy lạnh.

- Bổ sung độ ẩm cho phòng bằng máy xông hơi nước, treo 1 cái khăn ướt, đặt một chậu nhỏ nước,....

- Mở máy lạnh ở chế độ ngủ đêm, để máy tự điều chỉnh độ lạnh, và luồng gió thổi lên trần phù hợp.

- Sử dụng máy lạnh ở mức cài đặt nhiệt độ không quá thấp dưới 25 độ.

- Dùng số dòng máy lạnh inverter cao cấp đời mới với nhiệt độ ổn định, làn gió dịu mát có chế độ cân bằng ẩm, công nghệ lọc không khí, diệt khuẩn giúp an toàn cho người già và trẻ nhỏ như:

Sản phẩm máy lạnh cân bằng ẩm, lọc không khí tham khảo:

https://sieuthimaylanh.com/may-lanh-daikin-inverter-1-0hp-ftky25wavmv.html

https://sieuthimaylanh.com/may-lanh-daikin-ftkz25vvmv-1-0hp-inverter.html

https://sieuthimaylanh.com/may-lanh-panasonic-vu9ukh-8-1-0hp-inverter-sang-trong.html

https://sieuthimaylanh.com/may-lanh-panasonic-inverter-cao-cap-1-0hp-cu-cs-xu9zkh-8-model-2023.html

 

View more