Máy lạnh 1.0 Hp (1.0 Ngựa)

6,450,0006,750,000(-4%)
Tiết kiệm điện
9,500,0009,800,000(-3%)
Tiết kiệm điện
9,550,00010,500,000(-9%)
Tiết kiệm điện
8,700,00010,590,000(-18%)
Tiết kiệm điện
0