451 Máy lạnh giá rẻ (máy cơ / mono )
 • Xếp theo
Máy lạnh Daikin (2.5 Hp) FTF60XV1V
2.5 HP

Máy lạnh Daikin (2.5 Hp) FTF60XV1V

 • 21,800,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin (2.0 Hp) FTF50XV1V
2.0 HP

Máy lạnh Daikin (2.0 Hp) FTF50XV1V

 • 15,100,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Reetech (2.5Hp) RT24-DF-BT model 2022
2.5 HP

Máy lạnh Reetech (2.5Hp) RT24-DF-BT model 2022

 • 13,400,000
 • 16,990,000 (-21%)
Máy lạnh Reetech (2.0Hp) RT18-DF-BT model 2022
2.0 HP

Máy lạnh Reetech (2.0Hp) RT18-DF-BT model 2022

 • 9,700,000
 • 14,990,000 (-35%)
Máy lạnh Reetech (1.5Hp) RT12-DF-BT model 2022
1.5 HP

Máy lạnh Reetech (1.5Hp) RT12-DF-BT model 2022

 • 6,750,000
 • 9,990,000 (-32%)
Máy lạnh Reetech (1.0Hp) RT9-DF-BT model 2022
1.0 HP

Máy lạnh Reetech (1.0Hp) RT9-DF-BT model 2022

 • 5,450,000
 • 7,990,000 (-32%)
Máy lạnh âm trần Daikin (5.5Hp) FCC140AV1V - 3 pha
5.5 HP

Máy lạnh âm trần Daikin (5.5Hp) FCC140AV1V - 3 pha

 • 41,600,000
 • 47,083,000 (-12%)
Máy lạnh âm trần Daikin (5.0Hp) FCC125AV1V - 3 pha
5.0 HP

Máy lạnh âm trần Daikin (5.0Hp) FCC125AV1V - 3 pha

 • 39,100,000
 • 44,137,000 (-11%)
Máy lạnh âm trần Daikin (4.0Hp) FCC100AV1V - 3 pha
4.0 HP

Máy lạnh âm trần Daikin (4.0Hp) FCC100AV1V - 3 pha

 • 34,600,000
 • 40,473,000 (-15%)
Máy lạnh âm trần Daikin (3.5Hp) FCC85AV1V - 3 pha
3.5 HP

Máy lạnh âm trần Daikin (3.5Hp) FCC85AV1V - 3 pha

 • 31,300,000
 • 36,580,000 (-14%)
Máy lạnh âm trần Daikin (3.5Hp) FCC85AV1V
3.5 HP

Máy lạnh âm trần Daikin (3.5Hp) FCC85AV1V

 • 29,600,000
 • 34,376,000 (-14%)
Máy lạnh âm trần Daikin (3.0Hp) FCC60AV1V
3.0 HP

Máy lạnh âm trần Daikin (3.0Hp) FCC60AV1V

 • 28,500,000
 • 33,158,000 (-14%)
Máy lạnh âm trần Daikin (2.0Hp) FCC50AV1V
2.0 HP

Máy lạnh âm trần Daikin (2.0Hp) FCC50AV1V

 • 21,600,000
 • 25,049,000 (-14%)