Máy lạnh giá rẻ (không inverter)

5
25
5
25
5
25
5
25
5
25
5
25
5
25
5
25
5
25
5
25
6,450,0006,750,000(-4%)
Tiết kiệm điện
0