1 trung tâm bảo hành Coolpad tại TP. Hồ Chí Minh

MM13 Trường Sơn,Phường 15 , Quận 10 ,TPHCM Điện thoại di động 0287 3036039