1 trung tâm bảo hành Q-Mobile tại TP. Hồ Chí Minh

Tầng 3, Khu N7, số 3 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10 Điện thoại di động 19009291