1 trung tâm bảo hành Senko tại TP. Hồ Chí Minh

23/16 Bình Thới, P11, Q11, Tp.Hồ Chí Minh Quạt 0938080265