12 Máy lạnh Giấu trần Ống Gió 2.5 HP
  • Xếp theo
Máy lạnh giấu trần ống gió FDBNQ21MV1 2.5 HP (2.5 Ngựa)
2.5 HP

Máy lạnh giấu trần ống gió FDBNQ21MV1 2.5 HP (2.5 Ngựa)

  • 24,650,000
  • 28,716,000 (-14%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBFC60DVM - RZFC60DVM + BRC2E61 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)
2.5 HP Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBFC60DVM - RZFC60DVM + BRC2E61 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

  • 26,300,000
  • 30,795,000 (-15%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FBA60BVMA 2.5 HP (2.5 Ngựa) Inverter
2.5 HP Inverter

Máy lạnh giấu trần ống gió Daikin FBA60BVMA 2.5 HP (2.5 Ngựa) Inverter

  • 34,200,000
  • 39,855,000 (-14%)
Tiết kiệm điện