• Máy lạnh
  • Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)
1,065 Máy lạnh tiết kiệm điện (inverter)
  • Xếp theo
Máy lạnh LG Inverter (1.5 Hp) V13APFUV model 2022
1.5 HP Inverter

Máy lạnh LG Inverter (1.5 Hp) V13APFUV model 2022

  • 12,350,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Reetech inverter (6.5Hp) RGTV60H-CA-BT model 2022
6.5 HP Inverter

Máy lạnh âm trần Reetech inverter (6.5Hp) RGTV60H-CA-BT model 2022

  • 44,200,000
  • 53,800,000 (-18%)
Máy lạnh âm trần Reetech inverter (5.0Hp) RGTV48H-CA-BT model 2022
5.0 HP Inverter

Máy lạnh âm trần Reetech inverter (5.0Hp) RGTV48H-CA-BT model 2022

  • 42,200,000
  • 51,300,000 (-18%)