Máy lạnh

Chọn loại máy lạnh theo nhu cầu:

5
25
18,500,00021,890,000(-15%)
Tiết kiệm điện
5
25
17,800,00021,990,000(-19%)
Tiết kiệm điện
5
25
20,700,00024,790,000(-16%)
Tiết kiệm điện
0