Máy lạnh Daikin - Điều hòa Daikin

Máy lạnh Daikin (2.5 Hp) FTF60XV1V
2.5 HP

Máy lạnh Daikin (2.5 Hp) FTF60XV1V

 • 21,800,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Daikin (2.0 Hp) FTF50XV1V
2.0 HP

Máy lạnh Daikin (2.0 Hp) FTF50XV1V

 • 15,100,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Daikin (5.5Hp) FCC140AV1V - 3 pha
5.5 HP

Máy lạnh âm trần Daikin (5.5Hp) FCC140AV1V - 3 pha

 • 41,600,000
 • 47,083,000 (-12%)
Máy lạnh âm trần Daikin (5.0Hp) FCC125AV1V - 3 pha
5.0 HP

Máy lạnh âm trần Daikin (5.0Hp) FCC125AV1V - 3 pha

 • 39,100,000
 • 44,137,000 (-11%)
Máy lạnh âm trần Daikin (4.0Hp) FCC100AV1V - 3 pha
4.0 HP

Máy lạnh âm trần Daikin (4.0Hp) FCC100AV1V - 3 pha

 • 34,600,000
 • 40,473,000 (-15%)
Máy lạnh âm trần Daikin (3.5Hp) FCC85AV1V - 3 pha
3.5 HP

Máy lạnh âm trần Daikin (3.5Hp) FCC85AV1V - 3 pha

 • 31,300,000
 • 36,580,000 (-14%)
Máy lạnh âm trần Daikin (3.5Hp) FCC85AV1V
3.5 HP

Máy lạnh âm trần Daikin (3.5Hp) FCC85AV1V

 • 29,600,000
 • 34,376,000 (-14%)
Máy lạnh âm trần Daikin (3.0Hp) FCC60AV1V
3.0 HP

Máy lạnh âm trần Daikin (3.0Hp) FCC60AV1V

 • 28,500,000
 • 33,158,000 (-14%)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy Industries

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy Inverter (1.5Hp) SRK35ZSS-W5
1.5 HP Inverter

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy Inverter (1.5Hp) SRK35ZSS-W5

 • 5,150,000
 • 6,143,000 (-16%)
Tiết kiệm điện
Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy Inverter (1.0Hp) SRK25ZSS-W5
1.0 HP Inverter

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Heavy Inverter (1.0Hp) SRK25ZSS-W5

 • 4,550,000
 • 5,408,000 (-16%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy 2.5Hp FDF71CNV-S5
2.5 HP

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy 2.5Hp FDF71CNV-S5

 • 26,200,000
 • 31,980,000 (-18%)
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 2.5Hp SRK24YXS-W5
2.5 HP Inverter

Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 2.5Hp SRK24YXS-W5

 • 23,600,000
 • 32,960,000 (-28%)
Tiết kiệm điện

Máy lạnh Panasonic - Điều hòa Panasonic

Máy lạnh âm trần Panasonic inverter 6.0Hp S-3448PU3H - 3 pha
6.0 HP Inverter

Máy lạnh âm trần Panasonic inverter 6.0Hp S-3448PU3H - 3 pha

 • 47,300,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh âm trần Panasonic inverter 6.0Hp S-3448PU3H
6.0 HP Inverter

Máy lạnh âm trần Panasonic inverter 6.0Hp S-3448PU3H

 • 47,300,000
Tiết kiệm điện

Máy lạnh Toshiba - Điều hòa Toshiba

Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5Hp RAS-H13C4KCVG-V
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5Hp RAS-H13C4KCVG-V

 • 9,900,000
 • 12,990,000 (-24%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Inverter (2.0Hp) RAS-H18C4KCVG-V
2.0 HP Inverter

Máy lạnh Toshiba Inverter (2.0Hp) RAS-H18C4KCVG-V

 • 15,300,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Toshiba Inverter 1.0Hp RAS-H10C4KCVG-V
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Toshiba Inverter 1.0Hp RAS-H10C4KCVG-V

 • 7,900,000
 • 10,190,000 (-22%)
Tiết kiệm điện

Máy lạnh Mitsubishi Electric - Điều hòa Mitsubishi Electric

Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter (1.5Hp) MSY-GR35VF
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Mitsubishi Electric Inverter (1.5Hp) MSY-GR35VF

 • 13,200,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Electric 2.5Hp MS-JS60VF
2.5 HP

Máy lạnh Mitsubishi Electric 2.5Hp MS-JS60VF

 • 21,000,000
 • 25,150,000 (-17%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Electric 2.0Hp MS-JS50VF
2.0 HP

Máy lạnh Mitsubishi Electric 2.0Hp MS-JS50VF

 • 14,950,000
 • 17,900,000 (-16%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Electric 1.5Hp MS-JS35VF
1.5 HP

Máy lạnh Mitsubishi Electric 1.5Hp MS-JS35VF

 • 9,600,000
 • 11,390,000 (-16%)
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Mitsubishi Electric 1.0Hp MS-JS25VF
1.0 HP

Máy lạnh Mitsubishi Electric 1.0Hp MS-JS25VF

 • 7,450,000
 • 8,990,000 (-17%)
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP25VF (1.0Hp)
1.0 HP

Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP25VF (1.0Hp)

 • 6,850,000
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP60VF (2.5 Hp) Inverter
2.5 HP Inverter

Máy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP60VF (2.5 Hp) Inverter

 • 23,500,000
 • 28,090,000 (-16%)
Tiết kiệm điện
Máy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP50VF (2.0Hp) Inverter
2.0 HP Inverter

Máy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP50VF (2.0Hp) Inverter

 • 17,600,000
 • 21,990,000 (-20%)
Tiết kiệm điện

Máy lạnh Casper - Điều hòa Casper

Máy lạnh Casper inverter (2.5Hp) GC-24IS33
2.5 HP Inverter

Máy lạnh Casper inverter (2.5Hp) GC-24IS33

 • 15,900,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper inverter (2.0Hp) GC-18IS33
2.0 HP Inverter

Máy lạnh Casper inverter (2.0Hp) GC-18IS33

 • 12,650,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper inverter (1.5Hp) GC-12IS33
1.5 HP Inverter

Máy lạnh Casper inverter (1.5Hp) GC-12IS33

 • 6,800,000
Tiết kiệm điện
Máy lạnh Casper inverter (1.0Hp) GC-09IS33
1.0 HP Inverter

Máy lạnh Casper inverter (1.0Hp) GC-09IS33

 • 6,050,000
Tiết kiệm điện

Máy lạnh LG - Điều hòa LG

Máy lạnh Reetech - Điều hòa Reetech

Máy lạnh âm trần Reetech inverter (6.5Hp) RGTV60H-CA-BT model 2022
6.5 HP Inverter

Máy lạnh âm trần Reetech inverter (6.5Hp) RGTV60H-CA-BT model 2022

 • 44,200,000
 • 53,800,000 (-18%)
Máy lạnh âm trần Reetech inverter (5.0Hp) RGTV48H-CA-BT model 2022
5.0 HP Inverter

Máy lạnh âm trần Reetech inverter (5.0Hp) RGTV48H-CA-BT model 2022

 • 42,200,000
 • 51,300,000 (-18%)
Máy lạnh âm trần Reetech inverter (2.5Hp) RGTV24H-CA-BT model 2022
2.5 HP Inverter

Máy lạnh âm trần Reetech inverter (2.5Hp) RGTV24H-CA-BT model 2022

 • 24,900,000
 • 29,800,000 (-16%)
Máy lạnh âm trần Reetech inverter (2.0Hp) RGTV18H-CA-BT model 2022
2.0 HP Inverter

Máy lạnh âm trần Reetech inverter (2.0Hp) RGTV18H-CA-BT model 2022

 • 19,850,000
 • 23,600,000 (-16%)
Máy lạnh Reetech (2.5Hp) RT24-DF-BT model 2022
2.5 HP

Máy lạnh Reetech (2.5Hp) RT24-DF-BT model 2022

 • 13,400,000
 • 16,990,000 (-21%)
Máy lạnh Reetech (2.0Hp) RT18-DF-BT model 2022
2.0 HP

Máy lạnh Reetech (2.0Hp) RT18-DF-BT model 2022

 • 9,700,000
 • 14,990,000 (-35%)
Máy lạnh Reetech (1.5Hp) RT12-DF-BT model 2022
1.5 HP

Máy lạnh Reetech (1.5Hp) RT12-DF-BT model 2022

 • 6,750,000
 • 9,990,000 (-32%)
Máy lạnh Reetech (1.0Hp) RT9-DF-BT model 2022
1.0 HP

Máy lạnh Reetech (1.0Hp) RT9-DF-BT model 2022

 • 5,450,000
 • 7,990,000 (-32%)

Máy lạnh Midea - Điều hòa Midea